all newsNews


Novela zákona o DPH od 1.10.2012 a od 1.1.2013

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Novela zákona o DPH od 1.10.2012 a od 1.1.2013
Termín: 9.11.2012
Prednášajúci:

Ing. Zdenka Jablonková, Ministerstvo financií SR

Program:

Opatrenia na boj proti daňovým podvodom

 • nadobudnutie postavenia platiteľa dane na základe zákona (nie registráciou)
 • povinnosť zložiť zábezpeku na daň pri registrácii za platiteľa dane
 • preukazovanie oslobodenia od dane pri dodaní tovaru do iného členského štátu EÚ
 • zabezpečenie dane pri dovoze tovaru v colnom režime 4200
 • zavedenie samozdanenia pri predaji nehnuteľností a pri výkone záložného práva a zabezpečovacieho prevodu práva
 • ručenie príjemcu za nezaplatenú daň na výstupe u dodávateľa
 • povinnosť predkladať záznamy o nákupe motorových vozidiel z iného členského štátu EÚ
 • zmena zdaňovacieho obdobia
 • zmeny v zrušení registrácie platiteľa dane

Fakturácia

 • nové fakturačné pravidlá
 • elektronická fakturácia
 • nové zjednodušené faktúry
 • zníženie limitu na uznávanie dokladov z ERP na účely odpočtov dane

Ostatné zmeny

 • zmena miesta dodania pri dlhodobom nájme dopravných prostriedkov pre nezdaniteľnú osobou
 • opakované dodávky tovaru do iného členského štátu s oslobodením od dane
 • posun zavedenia samozdanenia pri dovoze tovaru z tretích štátov na 1. január 2014

Novela Obchodného zákonníka a novela Trestného zákona

 • sprísnenie možnosti založenia nových s.r.o.
 • súhlas správcu dane s prevodom väčšinového obchodného podielu v s.r.o.
 • nové trestné činy - daňový podvod, marenie výkonu správy daní

Diskusia

Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 44.99 €
Poplatok bez DPH: 37.49 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK