all newsNews


Zákonník práce - novela od 1.1.2013

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Zákonník práce - novela od 1.1.2013
Termín: 20.11.2012
Prednášajúci:

doc. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.,  vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. Doktorandské štúdium a habilitačné konanie vo vednom odbore pracovné právo absolvovala na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte, kde pôsobí od roku 2001, v súčasnosti vo funkcii docenta pre študijný odbor pracovné právo na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia. Súčasne pôsobí ako advokátka v PRK Partners s.r.o. v Bratislave, kde nastúpila v roku 2006 ako advokátska koncipientka. Vo svojej vedeckej a odbornej činosti sa venuje oblasti pracovného práva, v tejto oblasti aj publikuje, prednáša a zúčastňuje sa rôznych odborných seminárov a konferencií.

Program:

Prednáška bude zameraná na aktuálnu novelu Zákonníka práce so zameraním na oblasť:

 • základných zásad Zákonníka práce (najmä oblasť ochrany súkromia zamestnanca na pracovisku)
 • uzatvárania pracovnej zmluvy (druh a miesto výkonu práce) a možností uzatvárania pracovného pomeru na určitú dobu
 • skončenia pracovného pomeru (najmä výpoveď zamestnávateľa - výpovedná doba, výpovedný dôvod nadbytočnosti zamestnanca, porušenia pracovnej disciplíny, neuspokojivého plnenia pracovných úloh)
 • poskytovania odstupného
 • konkurenčnej činnosti zamestnanca
 • pracovného času a
 • kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov (postavenie a činnosť zástupcov zamestnancov)
Harmonogram:
 • 08:00 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
 • 13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
 • 13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 44.99 €
Poplatok bez DPH: 37.49 €
Poplatok zahŕňa:

tlačené a elektronické materiály, občerstvenie počas celého seminára, teplý obed, organizačné zabezpečenie.

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK