all newsNews


Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2012

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2012
Termín: 14.12.2012
Prednášajúci:

Ing. Daniela Miháliková, Finančné riaditeľstvo SR

Program:

Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o  dani z príjmov v znení neskorších predpisov za rok 2012

  • Výsledok hospodárenia pred zdanením
  • Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia  (predaj majetku, spotreba pohonných látok, pohľadávky, opravné položky, rezervy, nedaňové výdavky, odpisy hmotného majetku .....)
  • Položky znižujúce výsledok hospodárenia (príjmy oslobodené od dane,  príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, čerpanie alebo rušenie nedaňových rezerv, rušenie  opravných položiek, úhrada odpísanej pohľadávky ...)
  • Položky odpočítateľné od základu dane (daňová strata)
  • Výsledná daň z príjmov 
  • Určenie výšky preddavkov na daň
  • Poukázanie podielu zaplatenej dane na osobitné účely
  • Novely zákona v priebehu roku 2012
  • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 44.99 €
Poplatok bez DPH: 37.49 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK