all newsNews


Účtovná závierka 2012 (v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov)

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Účtovná závierka 2012 (v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov)
Termín: 11.1.2013
Prednášajúci:

Ing. Vladimír Pastierik,  audítor a daňový poradca

Program:
 • Prehľad právnych predpisov, zmeny v roku 2012 a ich vplyv na účtovnú závierku.
 • Bilančná kontinuita - otvorenie začiatočných stavov.
 • Zúčtovanie výsledku hospodárenia za minulý rok. Inventarizácia majetku, záväzkov, vlastného imania - výstupy.
 • Nezávislosť účtovného obdobia - časové rozlíšenia a nevyfakturované dodávky.
 • Predpokladané riziká a straty - rezervy, opravné položky, odpisy.
 • Preceňovanie (zásada reálnej hodnoty) ku dňu účtovnej závierky.
 • Splatná daň, odložená daň - výpočet a jej účtovanie.
 • Poznámky - tretia náročná súčasť účtovnej závierky.
 • Ďalšie povinnosti - audit, výročná správa, zverejňovanie, konsolidácia.
 • Najčastejšie chyby podľa jednotlivých účtových tried.
 • Rámcové informácie o novelách predpisov 2013.
 • Diskusia. 
Harmonogram:
 • 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
 • 13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
 • 13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 45.00 €
Poplatok bez DPH: 37.50 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK