all newsNews


Daň z príjmov zo závislej činnosti

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daň z príjmov zo závislej činnosti - s príkladmi
Termín: 16.1.2013
Prednášajúci:

Ing. Daniela Miháliková, Finančné riaditeľstvo SR

Program:
  • Vybrané ustanovenia zákona upravujúce zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti
  • Povinné a odporúčané tlačivá - rozdiely za rok 2011 a 2012 a na rok 2013
  • Nezdaniteľné časti
  • Zamestnanecká prémia, uplatňovanie, výpočet za rok 2012
  • Daňový bonus
  • Ročné zúčtovanie preddavkov, výpočet za rok 2012
  • Zamedzovanie dvojitého zdanenia
  • Informácia k zmenám  zákona od 1.1.2013  (sprísnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela, zavedenie daňovej progresie 19% a 25 % daň z príjmov, obmedzenie možnosti uplatnenia daňového bonusu, osobitná daň vo výške 5 % pre vybraných ústavných činiteľov, zavedenie novej nezdaniteľnej časti základu dane "dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie" (druhý pilier), ...
  • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 45.00 €
Poplatok bez DPH: 37.50 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK