all newsNews


Daňové priznanie právnických osôb za rok 2012, zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2013

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňové priznanie právnických osôb za rok 2012, zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2013 + príklad na vyplnenie DP za rok 2012
Termín: 31.1.2013
Prednášajúci:

Ing. Ľubica Sekerková, metodička dane z príjmov, Finančné riaditeľstvo SR

Program:
 • Špecifiká zdaňovacích období u právnických osôb (kalendárny rok, hospodársky rok, zrušenie bez likvidácie, konkurz a likvidácia, reštrukturalizácia, premena právnej formy  a iné ), podávanie DP v súvislosti s týmito zdaňovacími obdobiami - §§14,41 a 49 ZDP
 • Povinnosť podávania DP u právnických osôb a organizácií nezriadených alebo nezaložených na podnikanie - § 41 ods. 1 ZDP a § 15 Daňového poriadku
 • Lehoty na podanie DP a splatnosť dane, spôsoby jej platenia - § 49 ZDP
 • Druhy daňových priznaní podľa zákona o dani z príjmov a podľa daňového poriadku , § 41 a 49 ZDP , § 15 a § 16 Daňového poriadku 
 • Zmeny v tlačive a v Poučení DP právnických osôb na rok 2012, povinné prílohy k DP
 • Komplexný príklad na vyplnenie DP PO za rok 2012 (výsledok hospodárenia, položky zvyšujúce  a znižujúce výsledok hospodárenia, výpočet základu dane a výslednej daňovej povinnosti, vyplnenie pomocných tabuliek)
 • Výpočet  preddavkov na daň po 1.1. 2013 v prípade zákonnej zmeny sadzby dane právnických osôb a komplexný pohľad na určenie preddavkov právnických osôb- § 42 ZDP
 • Zmeny v podielovej dani u poskytovateľov právnických osôb pre rok 2012 a 2013 - §50 a § 52i ZDP
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov prijaté v r. 2012 (špecifiká pri uplatnení daňových odpisov, pri finančnom prenájme, vyvolané zmeny presunuté zo zákona o správe daní do zákona o dani z príjmov a pod. - prierez zákonom v rámci komplexného príkladu) 
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2013 so zameraním na právnické osoby a s dopadom na DP za rok 2012
 • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 45.00 €
Poplatok bez DPH: 37.50 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK