all newsNews


Spotrebná daň z elektriny (Bratislava)

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Spotrebná daň z elektriny
Termín: 6.2.2013
Prednášajúci:

mjr. Ing. Andrea Pavileková, zástupkyňa riaditeľa  odboru spotrebných daní a vedúca metodicko-správneho oddelenia Odboru spotrebných daní Finančného riaditeľstva SR

Program:
 • Úvod do problematiky
  Súčasný právny rámec úpravy spotrebnej dane z elektriny SR (zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších predpisov).
 • Spotrebná daň z elektriny
  Predmet dane, základ dane, sadzba dane, vznik daňovej povinnosti, platiteľ dane,  registrácia platiteľa dane, zrušenie registrácie platiteľa dane, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, vedenie evidencii.
 • Oslobodenie od dane, oprávnený spotrebiteľ elektriny, vrátenie dane
  Registrácia oprávneného spotrebiteľa, zrušenie registrácie oprávneného spotrebiteľa, zdaňovacie obdobie na vrátenie dane, vedenie evidencií.
 • Skúsenosti a praktické poznatky z uplatňovania spotrebnej dane z elektriny.
 • Vývoj legislatívy v oblasti spotrebných daní.
 • Diskusia
Harmonogram:

• 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
• 09:00 - 10:30 prednáška
• 10:30 - 10:50 prestávka, občerstvenie
• 10:50 - 12:20 pokračovanie prednášky
• 12:20 - 13:00 diskusia
• 13:00 obed

Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené materiály, obed, občerstvenie

Miesto konania:

ZMENA MIESTA - City Hotel, Seberíniho 9, Bratislava

Poznámka:

Parkovanie pre účastníkov seminára je možné na hotelovom parkovisku za poplatok, ktorý si každý uhradí sám na mieste.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK