all newsNews


Spotrebná daň z elektriny (Bratislava)

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Spotrebná daň z elektriny
Termín: 6.2.2013
Prednášajúci:

mjr. Ing. Andrea Pavileková, zástupkyňa riaditeľa  odboru spotrebných daní a vedúca metodicko-správneho oddelenia Odboru spotrebných daní Finančného riaditeľstva SR

Program:
 • Úvod do problematiky
  Súčasný právny rámec úpravy spotrebnej dane z elektriny SR (zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších predpisov).
 • Spotrebná daň z elektriny
  Predmet dane, základ dane, sadzba dane, vznik daňovej povinnosti, platiteľ dane,  registrácia platiteľa dane, zrušenie registrácie platiteľa dane, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, vedenie evidencii.
 • Oslobodenie od dane, oprávnený spotrebiteľ elektriny, vrátenie dane
  Registrácia oprávneného spotrebiteľa, zrušenie registrácie oprávneného spotrebiteľa, zdaňovacie obdobie na vrátenie dane, vedenie evidencií.
 • Skúsenosti a praktické poznatky z uplatňovania spotrebnej dane z elektriny.
 • Vývoj legislatívy v oblasti spotrebných daní.
 • Diskusia
Harmonogram:

• 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
• 09:00 - 10:30 prednáška
• 10:30 - 10:50 prestávka, občerstvenie
• 10:50 - 12:20 pokračovanie prednášky
• 12:20 - 13:00 diskusia
• 13:00 obed

Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené materiály, obed, občerstvenie

Miesto konania:

ZMENA MIESTA - City Hotel, Seberíniho 9, Bratislava

Poznámka:

Parkovanie pre účastníkov seminára je možné na hotelovom parkovisku za poplatok, ktorý si každý uhradí sám na mieste.sfera
Portal
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria