all newsNews






Poznámky k účtovnej závierke 2012

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Poznámky k účtovnej závierke 2012 pre podnikateľov a Poznámky 2012 pre neziskové organizácie - praktické ukážky použitia aplikácie „Poznámky 2012“
Termín: 7.2.2013
Prednášajúci:

Ing. Ľuboš Mišáni, Ing. Radoslava Andruchová, Equilibrium, s.r.o.

Program:
  • Právny rámec pre zostavenie poznámok.
  • Analýza prílohy č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92 -  podnikateľské subjekty a prílohy č. 4 k opatreniu č. MF/24033/2011-74 /príloha č. 4 k opatreniu č. MF/25682/2007-74/ - neziskovky.
  • Metodické usporiadanie a zostavenie poznámok.
  • Praktické problémy zostavenia poznámok k účtovnej závierke.
  • Predstavenie aplikácie na zostavenie poznámok k účtovnej závierke.
  • Praktické ukážky pre zostavenie poznámok pomocou aplikácie "Poznámky  2012".
  • Praktické tipy použitia riešenia "na svoj obraz".
  • Otázky, diskusia.
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie    
09:00 - 10:50 prezentácia    
10:50 - 11:30 obed
11:30 - 13:00 pokračovanie prezentácie    
13:00 - 14:00 diskusia

Poplatok s DPH: 45.00 €
Poplatok bez DPH: 37.50 €
Poplatok zahŕňa:

1 licencia (v hodnote 33,30 € bez DPH), písacie potreby, občerstvenie, obed

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava - počet miest je obmedzený

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.



sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK