all newsNews






Nová energetická legislatíva z pohľadu praxe + Nové pravidlá trhu s elektrinou a plynom (Košice)

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Nová energetická legislatíva z pohľadu praxe – obchodno-právne aspekty a ochrana spotrebiteľa
Termín: 14.2.2013
Prednášajúci:

Mgr. Rastislav Hanulák, partner, advokát, Capitol Legal Group s.r.o.

Program:
 • Zákon o energetike
 • Zákon o regulácii v sieťových odvetviach
 • Pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom účinné od 1.2.2013
 • Podzákonná legislatíva (vyhlášky MHSR, vyhlášky ÚRSO)
 • Prevádzkové poriadky prevádzkovateľov prenosových, prepravných a distribučných sústav a sietí
 • Obchodné podmienky dodávateľov elektriny a zemného plynu
 • Diskusia
Harmonogram:
 • 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:30 prednáška
 • 10:30 - 10:50 prestávka, občerstvenie
 • 10:50 - 12:20 pokračovanie prednášky
 • 12:20 - 13:00 diskusia
 • 13:00 obed
Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené materiály, obed, občerstvenie

Miesto konania:

Hotel Centrum, Dom Techniky, Košice

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK