all newsNews


Spotrebná daň z elektriny (Košice)

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Spotrebná daň z elektriny
Termín: 15.2.2013
Prednášajúci:

mjr. Ing. Andrea Pavileková, zástupkyňa riaditeľa  odboru spotrebných daní a vedúca metodicko-správneho oddelenia Odboru spotrebných daní Finančného riaditeľstva SR

Program:
 • Úvod do problematiky.
 • Súčasný právny rámec úpravy spotrebnej dane z elektriny SR (zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších predpisov).
 • Spotrebná daň z elektriny.
 • Predmet dane, základ dane, sadzba dane, vznik daňovej povinnosti, platiteľ dane,  registrácia platiteľa dane, zrušenie registrácie platiteľa dane, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, vedenie evidencii.
 • Oslobodenie od dane, oprávnený spotrebiteľ elektriny, vrátenie dane.
 • Registrácia oprávneného spotrebiteľa, zrušenie registrácie oprávneného spotrebiteľa, zdaňovacie obdobie na vrátenie dane, vedenie evidencií.
 • Skúsenosti a praktické poznatky z uplatňovania spotrebnej dane z elektriny.
  Vývoj legislatívy v oblasti spotrebných daní.
 • Diskusia.
Harmonogram:
 • 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:30 prednáška
 • 10:30 - 10:50 prestávka, občerstvenie
 • 10:50 - 12:20 pokračovanie prednášky
 • 12:20 - 13:00 diskusia
 • 13:00 obed
Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené materiály, obed, občerstvenie

Miesto konania:

Hotel Centrum, Dom Techniky, Košice

Poznámka:

 sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK