all newsNews


Spotrebná daň z minerálneho oleja - zmeny od 1.1.2013 a od 1.3.2013

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Spotrebná daň z minerálneho oleja - zmeny od 1.1.2013 a od 1.3.2013
Termín: 19.3.2013
Prednášajúci:

Mgr. Jaroslav Mojžiš, oddelenie výkonu daňového dozoru, Finančné riaditeľstvo SR

Program:
 • Všeobecná charakteristika, právny rámec spotrebnej dane z minerálneho oleja - zmeny v zákone všeobecne.
 • Základné pojmy, predmet dane, základ dane, sadzba dane, novelizácia § 3, § 4, § 6 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v spojení zo zákonom 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
 • Aditíva vo vzťahu s ustanovením § 12 vznik daňovej povinnosti v spojení s daňovým dlžníkom uvedeným v § 13
 • Nové znenie ustanovenia § 25a obchodník s vybraným druhom minerálneho oleja - jeho charakteristika, podmienky pre vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným druhom minerálneho oleja, odňatia, zánik povolenia a prechodné ustanovenie § 46j
 • Predajca pohonných látok - jeho charakteristika   
 • Ustanovenie § 31 preprava minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely v súvislosti z mazacími olejmi a aditívami a zjednodušený sprievodný dokument
 • Vrátenie dane v zmysle § 15 a § 14, daňové priznanie na spotrebnú daň z minerálneho oleja a spôsob jeho vypĺňania v súlade s usmernením MF SR
 • Diskusia
Harmonogram:
 • 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:30 prednáška
 • 10:30 - 10:50 prestávka, občerstvenie
 • 10:50 - 12:30 pokračovanie prednášky
 • 12:30 - 13:00 diskusia
 • 13:00 obed
Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené materiály, obed, občerstvenie

Miesto konania:

City Hotel, Seberíniho 9, Bratislava

Poznámka:

Parkovanie pre účastníkov seminára je možné na hotelovom parkovisku za poplatok, ktorý si každý uhradí sám na mieste.sfera
Portal
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria