all newsNews


Spotrebná daň z minerálneho oleja - zmeny od 1.1.2013 a od 1.3.2013

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Spotrebná daň z minerálneho oleja - zmeny od 1.1.2013 a od 1.3.2013
Termín: 19.3.2013
Prednášajúci:

Mgr. Jaroslav Mojžiš, oddelenie výkonu daňového dozoru, Finančné riaditeľstvo SR

Program:
 • Všeobecná charakteristika, právny rámec spotrebnej dane z minerálneho oleja - zmeny v zákone všeobecne.
 • Základné pojmy, predmet dane, základ dane, sadzba dane, novelizácia § 3, § 4, § 6 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v spojení zo zákonom 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
 • Aditíva vo vzťahu s ustanovením § 12 vznik daňovej povinnosti v spojení s daňovým dlžníkom uvedeným v § 13
 • Nové znenie ustanovenia § 25a obchodník s vybraným druhom minerálneho oleja - jeho charakteristika, podmienky pre vydanie povolenia na obchodovanie s vybraným druhom minerálneho oleja, odňatia, zánik povolenia a prechodné ustanovenie § 46j
 • Predajca pohonných látok - jeho charakteristika   
 • Ustanovenie § 31 preprava minerálneho oleja mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely v súvislosti z mazacími olejmi a aditívami a zjednodušený sprievodný dokument
 • Vrátenie dane v zmysle § 15 a § 14, daňové priznanie na spotrebnú daň z minerálneho oleja a spôsob jeho vypĺňania v súlade s usmernením MF SR
 • Diskusia
Harmonogram:
 • 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:30 prednáška
 • 10:30 - 10:50 prestávka, občerstvenie
 • 10:50 - 12:30 pokračovanie prednášky
 • 12:30 - 13:00 diskusia
 • 13:00 obed
Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené materiály, obed, občerstvenie

Miesto konania:

City Hotel, Seberíniho 9, Bratislava

Poznámka:

Parkovanie pre účastníkov seminára je možné na hotelovom parkovisku za poplatok, ktorý si každý uhradí sám na mieste.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK