all newsNews


Daňová obhajoba v praxi

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňová obhajoba v praxi
Termín: 12.4.2013
Prednášajúci:

Ing. Vladimír Pastierik, audítor a daňový poradca

Program:
 • Použitie Ústavy SR pri daňovej obhajobe
 • Definície pojmov (§ 2) - správa daní, daň, daňové konanie, správca dane, daňový subjekt, iná osoba
 • Základné zásady správy daní (§ 3)
 • Zastupovanie v daňovom konaní (§ 9), daňové tajomstvo (§ 11)
 • Doručovanie pri správe daní - elektronická podateľňa, doručovanie elektronickými prostriedkami, osobná internetová zóna (§ 14, § 32, § 33)
 • Dokazovanie v daňovom konaní, druhy použiteľných dôkazov, dôkazná núdza, dôkazné bremeno (§ 24)
 • Daňová kontrola, práva a povinnosti pri daňovej kontrole, protokol (§ 44, § 47)
 • Vyrubovacie konanie (§ 68), rozhodnutie a jeho náležitosti (§ 63)
 • Opravné prostriedky v daňovom konaní - odvolanie, námietka, obnova konania, preskúmanie (§ 71 - 78)
 • Lehoty na premlčanie dane (§ 69) a premlčanie nedoplatku dane (§ 85)
 • Sankčný systém - pokuta a úrok z omeškania (§ 154 - 157)
 • Nútený výkon rozhodnutia - daňová exekúcia (§ 88). Procesné kroky pri exekúcii (3) a formy exekúcie (8)
 • Daňová obhajoba na súdoch - žaloba na správny súd podľa Občianskeho súdneho poriadku (OSP); možnosti obhajoby mimo SR na medzinárodných súdoch
 • Diskusia, skúsenosti z daňovej judikatúry
Harmonogram:
 • 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
 • 13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
 • 13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 85.00 €
Poplatok bez DPH: 70.83 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK