all newsNews


Zákon o dani z príjmov - vybrané problémy

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Zákon o dani z príjmov - vybrané problémy
Termín: 26.4.2013
Prednášajúci:

Ing. Zdenka Kováčová, Ministerstvo financií SR

Program:
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov v roku 2013
 • Daňové a nedaňové  výdavky, vybrané druhy ich posudzovanie
 • DPH pri obstaraní  hmotného majetku a služieb, neodpočítaná DPH v nákladoch spoločnosti
 • Daň vyberaná zrážkou a jej osobitosti (licenčné poplatky, úroky, dividendy)
 • Podiely na zisku/dividendy vyplatené v roku 2013 zo ziskov vytvorených do konca roku 2003 a platenie odvodov na zdravotné poistenie
 • Daňovo uznané rezervy a opravné položky, daňový odpis pohľadávky,  daňový výdavok pri postúpení pohľadávky
 • Finančný prenájom v zákone o dani z príjmov, úprava základu dane pri predčasnom ukončení
 • Chyby minulých účtovných období  a ich opravy, povinnosť podať/nepodať dodatočné daňové priznanie
 • Základ dane a nezaplatené záväzky
 • Zdaňovanie výhier u fyzických a právnických osôb
 • Povinnosti daňovníka pri podaní daňového priznania, lehoty na podanie daňového priznania
 • Zdaňovacie obdobie daňovníka - právnickej osoby
 • Hospodársky rok daňovníka a výpočet daňovej povinnosti v roku 2013
 • Platenie preddavkov na daň v roku 2013
 • Poukazovanie 2% zaplatenej dane, povinnosti prijímateľa
 • Diskusia
Harmonogram:
 • 08:15 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:40 teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
 • 13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
 • 13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 45.00 €
Poplatok bez DPH: 37.50 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK