all newsNews


3 dni plné DPH

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Vybrané problémy zákona o DPH vo väzbe na Európsku legislatívu a vybrané rozhodnutia Súdneho dvora EÚ a Najvyššieho súdu SR
Termín: 3.-5.6.2013
Prednášajúci:

Ing. Milan Vargan, daňový poradca, DPH špecialista, Slovenská komora daňových poradcov. Partner slovenskej daňovo-poradenskej spoločnosti TAX systems, je daňovým poradcom s viac ako štrnásťročnou skúsenosťou s DPH na národnej i medzinárodnej úrovni. Od roku 2008 zastáva pozíciu vedúceho metodicko-legislatívnej komisie pre oblasť DPH pri Komore daňových poradcov a od roku 2007 je členom komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty (komisia nominovaná ministrom financií). Je členom VAT Expert Group, poradného orgánu Európskej komisie pre DPH politiku, členom pracovnej skupiny pre nepriame dane zriadenej pri CFE (Confédération Fiscale Européenne - Európska federácia daňových poradcov) a partnerom za Slovensko v medzinárodnej sieti DPH špecialistov VAT Forum so sídlom v Bruseli. Publikuje články, je členom redakčnej rady odborného časopisu DPH v praxi a je skúsený lektor.

Program:
 • DPH - základné princípy
 • Zdaniteľné transakcie, miesto zdaniteľnej transakcie, osoba povinná platiť daň
 • Intrakomunitárne transakcie
 • Dovoz a vývoz
 • Vznik daňovej povinnosti
 • Oslobodenie od dane
 • Základ dane
 • Odpočítanie dane
 • Vystavovanie faktúr
 • Vedenie evidencie na účely DPH
 • Daňové priznanie a súhrnný výkaz
Harmonogram:

3.6.2013 Pondelok
10:00               začiatok prednášky
12:00-13:00     obed
13:00-15:00     pokračovanie prednášky
15:00-15:20     kávová prestávka
15:20-17:00     pokračovanie prednášky
18:00               večera

4.6.2013 Utorok
9:00                začiatok prednášky
10:30-10:50     kávová prestávka
12:00-13:00     obed
13:00-15:00     pokračovanie prednášky
15:00-15:20     kávová prestávka
15:20-17:00     pokračovanie prednášky
18:00               raut

5.6.2013 Streda
9:00                začiatok prednášky
10:30-10:50     kávová prestávka
12:00-13:00     obed

Miesto konania:

hotel Sitno, Vyhne

Poznámka:

Seminár je určený pre účtovníkov, ekonómov, daňových poradcov, správcov DPH, audítorov, kontrolórov, manažment spoločností ...
Seminár je vhodný pre všetkých, ktorí majú aspoň minimálnu znalosť zákona o DPH.

Poplatky

Bez ubytovania


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK