all newsNews


Nové legislatívne povinnosti distribútorov a výrobcov elektriny v praxi (KE)

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Nové legislatívne povinnosti distribútorov a výrobcov elektriny v praxi
Termín: 7.6.2013
Prednášajúci:

Mgr. Libor Láznička, MBA, sféra, a.s.
Ing. Jozef Drgoňa, sféra, a.s.

Program:
 • Legislatívne požiadavky na poskytovanie dát OKTE prevádzkovateľmi distribučných sústav a výrobcami
 • Prevádzkovateľ distribučnej sústavy
  • Získanie prístupu do systému operátora meraní
  • Pravidlá pre prideľovanie EIC kódov
  • Registrácia odberných a odovzdávacích miest a aktualizácia údajov
  • Odovzdávanie nameraných a plánovaných údajov
  • Uzávierky pre poskytovanie údajov
 • Výrobca elektriny
  • Získanie prístupu do systému operátora meraní
  • Registrácia zariadenia na výrobu elektriny a aktualizácia kmeňových údajov
  • Pravidlá pre prideľovanie EIC kódov
  • Odovzdávanie nameraných a plánovaných údajov
  • Uzávierky pre poskytovanie údajov
 • Automatizované rozhrania pre poskytovanie/získavanie údajov do/z informačného systému
  OKTE, a. s.
 • Diskusia

Sprievodná akcia sféra, a.s.

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:50 prestávka, občerstvenie
10:50 - 12:00 pokračovanie prednášky
12:00 - 13:00 diskusia, žrebovanie tomboly
13:00 - obed

Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

Hotel Centrum, Dom Techniky, Košice

Poznámka:

Pre autentifikáciu a autorizáciu používateľov a elektronické podpisovanie dát vyžaduje organizátor krátkodobého trhu s elektrinou použitie kvalifikovaného certifikátu.
Počas seminára bude možné využiť certifikačné služby spoločnosti sféra, a.s., (registračná autorita I.CA) pre vydanie kvalifikovaného certifikátu. Svoj záujem o využitie tejto služby nám oznámte v poznámke prihlášky na seminár. Podmienky vydania kvalifikovaného certifikátu.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK