all newsNews


Spotrebná daň zo zemného plynu

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Spotrebná daň zo zemného plynu
Termín: 17.7.2013
Prednášajúci:

mjr. Ing. Andrea Pavileková, zástupkyňa riaditeľa odboru spotrebných daní a vedúca metodicko-správneho oddelenia Odboru spotrebných daní Finančného riaditeľstva SR

Program:

V časti vývoj legislatívy v oblasti zákona č. 609/2007 Z. z. bude poskytnutá informácia o pripravovanej novele zákona v roku 2013. Pre oblasť zemného plynu a stlačeného zemného plynu sa novela dotkne niektorých povinností registrovaných daňových subjektov, ktoré sa majú zjednodušiť, resp. odbúrať úplne.

Vedeli ste, že vrátenie dane zo zemného plynu je možné uplatniť už len formou daňových priznaní alebo dodatočných daňových priznaní, pričom sa zmenili podmienky uplatnenia práva na vrátenie dane, a to už za zdaňovacie obdobia roka 2012?

Súčasťou prednášky budú aj informácie o riešených problematických okruhoch v praxi z úrovne  FR SR a o usmerneniach MF SR.

Program:

  • Súčasný právny rámec úpravy spotrebnej dane zo zemného plynu v SR (zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších predpisov).
  • Spotrebná daň zo zemného plynu a stlačeného zemného plynu.
  • Predmet dane, základ dane, sadzba dane, vznik daňovej povinnosti, platiteľ dane,  registrácia platiteľa dane, zrušenie registrácie platiteľa dane, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, vedenie evidencii.
  • Oslobodenie od dane, oprávnený spotrebiteľ zemného plynu, vrátenie dane
  • Registrácia oprávneného spotrebiteľa, zrušenie registrácie oprávneného spotrebiteľa, zdaňovacie obdobie na vrátenie dane, vedenie evidencií.
  • Skúsenosti a praktické poznatky z uplatňovania spotrebnej dane zo zemného plynu a stlačeného zemného plynu. 
  • Vývoj legislatívy v oblasti spotrebnej dane zo zemného plynu a stlačeného zemného plynu.
  • Diskusia
Harmonogram:

• 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
• 09:00 - 10:30 prednáška
• 10:30 - 10:50 prestávka, občerstvenie
• 10:50 - 12:20 pokračovanie prednášky
• 12:20 - 13:00 diskusia
• 13:00 obed

Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené materiály, obed, občerstvenie

Miesto konania:

Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

Poznámka:

Parkovanie pre účastníkov seminára je možné na hotelovom parkovisku za poplatok, ktorý si každý uhradí sám na mieste.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK