all newsNews


Medzinárodné zdaňovanie

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Medzinárodné zdaňovanie
Termín: 14.8.2013
Prednášajúci:

Ing. Dana Slivková, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Oddelenie metodiky dane z príjmov a účtovníctva

Program:
  1. Posudzovanie vzniku stálej prevádzkarni - definícia pojmu stála prevádzkareň podľa zákona o dani z príjmov a Modelovej daňovej zmluvy o príjmoch a o kapitály (v kontexte aktualizácie v roku 2005, 2008, 2010), vymedzene definície vzniku tzv. "klasickej", "stavebnej", "agentskej" stálej prevádzkarne, stála prevádzkareň vs. organizačná zložka, prezentácia vzorových príkladov
  2. Prisudzovanie ziskov stálej prevádzkarni - predstavenie nového prístupu k prisudzovaniu ziskov stálej prevádzkarni, implementácia nového prístupu k prisudzovaniu ziskov stálej prevádzkarni, nový článok 7 Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku, posúdenie činností a podmienok hypoteticky oddeleného a samostatného podniku (prvý krok pri prisudzovaní ziskov stálej prevádzkarni), stanovenie zisku hypoteticky oddeleného a samostatného podniku na základe porovnateľnej analýzy (druhý krok pri prisudzovaní ziskov stálej prevádzkarni), aplikácia princípov nového prístupu prisudzovania ziskov stálej prevádzkarni aj na banky, prezentácia vzorového príkladu
  3. Zisťovanie základu dane daňovníka   s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má umiestenú stálu prevádzkareň  v zahraničí - aplikácia ustanovenia § 17 ods. 14 zákona o dani z príjmov v prípade ak súčasťou základu dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je aj základ dane alebo daňová strata stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí
  4. Zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov plynúcich daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území štátov, s ktorými má SR uzatvorenú ZZDZ - rámcové vymedzenie metód na zamedzenie dvojitého zdanenia a spôsob ich aplikácie; vysvetlenie spôsobu zamedzenia dvojitého zdanenia príjmov daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou plynúcich z činností vykonávaných prostredníctvom jeho stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí, príjmov charakteru úrokov, licenčných poplatkov a dividend
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK