all newsNews


Zrážky zo mzdy a aktuality v sociálnom a zdravotnom poistení

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Zrážky zo mzdy a aktuality v sociálnom a zdravotnom poistení
Termín: 20.8.2013
Prednášajúci:

RNDr. Jana Motyčková

Program:

1. časť
Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky

 • Zrážky zo mzdy podľa Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa
 • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov (Exekučný poriadok,  Občiansky súdny poriadok, Občiansky zákonník,...).
 • Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, nepostihnuteľné sumy, vyživované osoby, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky
 • Prednostné a neprednostné pohľadávky
 • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, príklady
 • Postup a povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok

2.časť
Aplikačná prax v sociálnom a zdravotnom poistení

 • Prihlasovanie dohodárov do SP a ZP, ďalšie oznamovacie povinnosti voči SP a ZP,
 • Uplatňovanie výnimky pri DOBPŠ,
 • Platenie poistného z dohôd, vykazovanie dohôd s nepravidelným príjmom
 • Samoplatiteľ a poistenec štátu pracujúci na dohodu
 • Platenie poistného z dividend v r.2012 a v r.2013, oznamovacie povinnosti.
 • Diskusia k problémom účastníkov pri  aplikácií zmien v sociálnom a zdravotnom poistení po 1.1.2013.
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 45.00 €
Poplatok bez DPH: 37.50 €
Poplatok zahŕňa:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK