všetky novinkyNovinky


Pripravovaná novela zákona o DPH s účinnosťou od 1. 1. 2014 + vybrané problémy DPH z posledných noviel

Názov: Pripravovaná novela zákona o DPH s účinnosťou od 1.1.2014 + vybrané problémy DPH z posledných noviel
Termín: 23.8.2013
Prednášajúci:

Ing. Milan Vargan, daňový poradca, DPH špecialista, Slovenská komora daňových poradcov. Partner slovenskej daňovo-poradenskej spoločnosti TAX systems, je daňovým poradcom s viac ako štrnásťročnou skúsenosťou s DPH na národnej i medzinárodnej úrovni. Od roku 2008 zastáva pozíciu vedúceho metodicko-legislatívnej komisie pre oblasť DPH pri Komore daňových poradcov a od roku 2007 je členom komisie na zabezpečenie jednotného metodického výkladu za oblasť dane z pridanej hodnoty (komisia nominovaná ministrom financií). Je členom VAT Expert Group, poradného orgánu Európskej komisie pre DPH politiku, členom pracovnej skupiny pre nepriame dane zriadenej pri CFE (Confédération Fiscale Européenne - Európska federácia daňových poradcov) a partnerom za Slovensko v medzinárodnej sieti DPH špecialistov VAT Forum so sídlom v Bruseli. Publikuje články, je členom redakčnej rady odborného časopisu DPH v praxi a je skúsený lektor.

Program:
 • Zmeny v registrácii DPH - zmluva o združení, nadobudnutie podniku, DPH skupina
 • Rozšírenie zloženia zábezpeky pri registrácii
 • Nová úprava pri vystavovaní dobropisov v určitých prípadoch - obdobie, vystavenie dokladu
 • Rozšírenie možností ručenia pri oslobodenom dovoze tovaru
 • Rozšírenie tuzemského samozdanenia o nové komodity
 • Možnosť odpočítania DPH pri podaní dodatočného priznania z dôvodu nadobudnutia tovaru z iného ČŠ EÚ
 • Nový druh kontrolných výkazov pre tuzemské dodania a kúpy
 • Samozdanenie pri dovoze tovaru sa opäť odkladá
 • Diskusia
Harmonogram:
 • 08:30 - 09:00 registrácia
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:00 prestávka
 • 12:30 - 13:00 obed, žrebovanie tomboly
 • 13:00 - 14:30 prednáška
 • 14:30 - 14:45 prestávka
 • 14:45 - 16:00 pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 90,00 €
Poplatok bez DPH: 75,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

Poznámka:

Parkovanie pre účastníkov seminára je možné na hotelovom parkovisku za poplatok, ktorý si každý uhradí sám na mieste.sfera
Portál
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria