all newsNews


Verejné obstarávanie energií

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Verejné obstarávanie energií
Termín: 24.9.2013
Prednášajúci:

Mgr. Pavel Aschenbrenner, eBIZ Corp s. r. o., 12 rokov praxe vo verejnom obstarávaní, magisterský titul z práva,
Miroslav Macko, eBIZ Corp s. r. o., konzultant vo verejnom obstarávaní,
Ing. Róbert Kňažek, Pow-en, a.s., vedúci predaja a ZS

Program:

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

  • vybrané ustanovenia s dôrazom na obstarávanie tovarov a služieb charakteru energií
  • skúsenosti z praxe - finančné limity, použité postupy, kritériá pre výber, trvanie procesu obstarávania

Legislatívne podmienky pre zmenu dodávateľa:

  • zákon 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 391/2012 Z. z.
  • vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom
  • skúsenosti z praxe

Diskusia

Harmonogram:

• 08:30 - 09:00 registrácia účastníkov
• 09:00 - 10:40 prednáška
• 10:40 - 11:00 prestávka, občerstvenie
• 11:00 - 12:30 prednáška
• 12:30 - 13:00 diskusia
• 13:00 obed

Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

Poznámka:

Zvýhodnený účastnícky poplatok 54,00 € s DPH (45,00 € bez DPH) pre zástupcov štátnej správy, verejnej správy, obcí a vyšších územných celkov.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK