all newsNews


Zákon o ERP + novela od 1.1.2014

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Zákon o ERP + novela od 1.1.2014
Termín: 7.11.2013
Prednášajúci:

Ing. Petronela Mastihubová, Ministerstvo financií SR
Ing. Ľubomír Švec, BEFARE 777 spol. s r.o.

Program:

Všeobecne o zákone s dôrazom na jeho zmeny od 1. januára 2014

 • Nové povinnosti pre podnikateľov
  • zmeny pri vydávaní pokladničných dokladov a iných dokladov vyhotovených ERP
  • umiestnenie komunikačného kábla na predajnom mieste
  • sprístupnenie vyobrazenia pokladničného dokladu pre zákazníkov
  • zmeny v archivácii tlačových výstupov
  • postup pri pozastavení alebo ukončení prevádzky ERP
  • postup pri zrušení certifikátu ERP
 • Nové povinnosti pre výrobcov a servisné organizácie
  • označenie fiskálnej pamäte kódom,
  • ukladanie údajov z fiskálnej pamäte na dátové médiá
  • povinnosť poskytovať finančnému riaditeľstvu technické a softvérové nástroje na účely kontroly
 • Nový spôsob ukladania sankcií a ich sprísnenie
  • ukladanie pokút na mieste
  • možnosť zrušenia podnikateľskej činnosti podnikateľa za niektoré porušenia zákona
  • ustanovenie zákazu predaja alebo poskytovania služby, ak nedôjde k úhrade sankcie
 • Zavedenie nových postupov pri kontrole
  • zmeny pri predkladaní kontrolných záznamov a tlačových výstupov
  • využívanie pokladničných dokladov získaných aj inými fyzickými osobami

Poznatky z uplatňovania zákona v praxi

Vplyv zákona o dani z pridanej hodnoty na zákon o ERP

Vplyv zákona o obmedzení platieb v hotovosti na zákon o ERP

 • Praktické príklady pri uplatňovaní zákona o obmedzení platieb v hotovosti v praxi

Diskusia

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 54.00 €
Poplatok bez DPH: 45.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK