all newsNews


Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb + príklad

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb + príklad, zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1.1.2014, 1.3.2014,1.9.2014 a 1.1.2016
Termín: 29.1.2014
Prednášajúci:

Ing. Ľubica Sekerková, metodička dane z príjmov, Finančné riaditeľstvo SR

Program:
 1. Spôsoby podávania daňových priznaní podľa daňového poriadku
 2. Špecifiká zdaňovacích období u právnických osôb (kalendárny rok, hospodársky rok, zrušenie bez likvidácie, konkurz a likvidácia, reštrukturalizácia, premena právnej formy, stále prevádzkarne, organizačné zložky ), podávanie DP v súvislosti s týmito zdaňovacími obdobiami - §§14,41 a 49 ZDP
 3. Povinnosť podávania DP u právnických osôb a organizácií nezriadených alebo nezaložených na podnikanie - § 41 ods. 1 ZDP
 4. Lehoty na podanie DP a splatnosť dane, spôsoby jej platenia - zmeny v § 49 ZDP
 5. Druhy daňových priznaní podľa zákona o dani z príjmov a podľa daňového poriadku , § 41 a 49 ZDP , § 15 a § 16 Daňového poriadku - zmeny od 1.1.2014 v daňovom poriadku
 6. Zmeny v tlačive DP a v Poučení  právnických osôb na rok 2013, prílohy k DP
 7. Komplexný príklad na vyplnenie DP PO za rok 2013 (výsledok hospodárenia, položky zvyšujúce  a znižujúce výsledok hospodárenia, výpočet základu dane a výslednej daňovej povinnosti, vyplnenie pomocných tabuliek - v rámci príkladu prierez celým zákonom o dani z príjmov  a jeho novelami v r. 2013)
 8. Výpočet  preddavkov na daň po 1.1.2014 z titulu zákonnej zmeny sadzby dane právnických osôb na 22 %  a komplexný pohľad na preddavky  právnických osôb- § 42 ZDP
 9. Zmeny v podielovej dani u poskytovateľov právnických osôb - § 50 a § 52i ZDP
 10. Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2014 so zameraním na právnické osoby a zmeny v súvisiacich predpisoch
 11. Diskusia
Harmonogram:
 • 08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
 • 11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
 • 13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
 • 13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia
Poplatok s DPH: 45.00 €
Poplatok bez DPH: 37.50 €
Poplatok zahŕňa:


Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK