all newsNews


Spotrebná daň z elektriny

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Spotrebná daň z elektriny
Termín: 4.2.2014
Prednášajúci:

mjr. Ing. Andrea Pavileková, zástupkyňa riaditeľa  odboru spotrebných daní a vedúca metodicko-správneho oddelenia Odboru spotrebných daní Finančného riaditeľstva SR

Program:

Obsah seminára je zameraný na výklad vybraných ustanovení zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z  elektriny, uhlia a  zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, ktoré sa dotýkajú spotrebnej dane z elektriny a ktoré boli zmenené, doplnené alebo vypustené ostatnou novelou zákona prijatou v roku 2013, a to zákonom č. 348/2013 Z. z., ktorého cieľom bolo znížiť administratívnu náročnosť daňových povinností na strane daňových subjektov.

Najzávažnejšie zmeny, ktoré priniesla ostatná novela zákona č. 609/2007 Z. z., je zrušenie povinnosti podávania daňových priznaní pri uskutočňovaní dodávok elektriny bez spotrebnej dane z elektriny, resp. s oslobodením od predmetnej dane, zavedenie rozdielnych lehôt na oznamovanie zmien údajov (plnenie si tzv. oznamovacej povinnosti) u platiteľa dane z elektriny a oprávneného spotrebiteľa elektriny, sprísnenie mechanizmu vrátenia spotrebnej dane z elektriny platiteľovi dane z elektriny alebo oprávnenému spotrebiteľovi elektriny v prípade, ak sa včas nepreukázal svojmu dodávateľovi elektriny osvedčením o registrácii platiteľa dane z elektriny, resp. povolením na odber elektriny oslobodenej od spotrebnej dane z elektriny.

Program seminára zahŕňa aj informácie k elektronickému vyplňovaniu daňového priznania k spotrebnej dani z elektriny a je aktuálne doplnený o riešené problematické okruhy v oblasti  zdaňovania spotrebnou daňou z elektriny z úrovne finančnej správy a o usmernenia MF SR.

  • Úvod do problematiky
  • Súčasný právny rámec úpravy spotrebnej dane z elektriny v SR (zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 348/2013 Z. z.).
  • Platiteľ spotrebnej dane z elektriny
  • Vznik daňovej povinnosti, osoba povinná platiť spotrebnú dane z elektriny,  registrácia platiteľa dane z elektriny, oznamovanie zmien údajov vrátane zrušenia registrácie platiteľa dane z elektriny, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, vedenie evidencii.
  • Oslobodenie od dane, oprávnený spotrebiteľ elektriny, vrátenie dane
  • Registrácia oprávneného spotrebiteľa elektriny, oznamovanie zmien údajov vrátane zrušenia registrácie oprávneného spotrebiteľa elektriny, zdaňovacie obdobie na vrátenie dane, vedenie evidencií.
  • Skúsenosti a praktické poznatky z uplatňovania spotrebnej dane z elektriny vrátane informácií k elektronickému vyplňovaniu daňových priznaní k spotrebnej dani z elektriny.
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia účastníkov
09:00 - 10:40 prednáška
10:40 - 11:00 prestávka, občerstvenie
11:00 - 12:30 prednáška
12:30 - 13:00 diskusia
13:00 obed

Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK