all newsNews


Novela zákona o DPH od 1.1.2014, kontrolný výkaz a vybrané cezhraničné tovarové transakcie v rámci EÚ

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Novela zákona o DPH od 1.1.2014, kontrolný výkaz a vybrané cezhraničné tovarové transakcie v rámci EÚ
Termín: 18.2.2014
Prednášajúci:

Ing. Milan Vargan, partner slovenskej daňovo-poradenskej spoločnosti TAX systems, je daňovým poradcom s viac ako štrnásťročnou skúsenosťou s DPH na národnej i medzinárodnej úrovni.

Program:

Novela zákona o DPH

 • zmeny v DPH registrácii - zmluva o združení, nadobudnutie podniku, DPH skupina
 • rozšírenie zloženia zábezpeky pri registrácii
 • nová úprava pri vystavovaní dobropisov v určitých prípadoch - obdobie, vystavenie dokladu
 • rozšírenie možností ručenia pri oslobodenom dovoze tovaru
 • rozšírenie tuzemského samozdanenia o nové komodity
 • možnosť odpočítania DPH pri podaní dodatočného priznania z dôvodu nadobudnutia tovaru z iného ČŠEÚ
 • nový druh kontrolných výkazov pre tuzemské dodania a kúpy
 • samozdanenie pri dovoze tovaru sa opäť odkladá


Kontrolný výkaz

 • mesační platitelia DPH podávajú kontrolný výkaz elektronicky prvýkrát do 25. februára 2014
 • filozofia a štruktúra kontrolného výkazu
 • uskutočnené transakcie verzus nakúpené dodávky tovarov a služieb
 • dobropisy a ťarchopisy
 • opravné a dodatočné kontrolné výkazy
 • diskusia


Vybrané cezhraničné tovarové transakcie v rámci EÚ

 • § 17 (2) - nadobudnutie tovaru pod SK IČ DPH (preprava neskončila na Slovensku). A čo odpočet?
 • § 43 (5) - úskalia preukazovania oslobodenia pri dodaní tovaru do iného ČŠEÚ
 • § 45 - trojstranný obchod predstavuje zjednodušenie. Na čo sa v praxi zabúda?
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
13:15 - 15:00 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 85.00 €
Poplatok bez DPH: 70.83 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK