all newsNews


Komplexný pohľad na zrážky zo mzdy, vrátane zmeny pri exekúcii od 1.11.2013

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Komplexný pohľad na zrážky zo mzdy, vrátane zmeny pri exekúcii od 1.11.2013
Termín: 26.2.2014
Prednášajúci:

Júlia Pšenková, odborníčka na sociálne a zdravotné poistenie, mzdovú problematiku a daň z príjmov zo závislej činnosti

Program:

1. prednostné zrážky zo mzdy

 • prednostné zrážky zo mzdy - poistné dane..
 • prednostné zrážky zo mzdy v zmysle Zákonníka práce


2. zrážky v zmysle Zákonníka práce zo mzdy bez súhlasu zamestnanca

 • typy zrážok
 • poradie zrážok
 • príklad vysporiadania zrážok


3. zrážky v zmysle Zákonníka práce zo mzdy so súhlasom zamestnanca

 • typy zrážok
 • písomný súhlas zamestnanca
 • poradie zrážok
 • príklad vysporiadania zrážok


4. Zrážky bez súhlasu zamestnanca  v zmysle nariadení súdnym exekútorom a exekučnej činnosti
začatie exekúcie

 • povinnosti zamestnávateľa pri poskytnutí súčinnosti
 • rozsah zrážok
 • určenie čistej mzdy
 • určenie základnej nepostihnuteľnej sumy zo mzdy
 • tretinový systém
 • prednostná pohľadávka, neprednostná pohľadávka
 • poradie zrážok
 • úhrada zrážky


5. Zrážky bez súhlasu zamestnanca  v zmysle výkonu rozhodnutia Občianskym súdnym konaním

 • začatie výkonu rozhodnutia
 • povinnosti zamestnávateľa pri výkone rozhodnutia
 • rozsah zrážok
 • určenie čistej mzdy
 • určenie základnej nepostihnuteľnej sumy zo mzdy
 • tretinový systém
 • prednostná pohľadávka, neprednostná pohľadávka
 • poradie zrážok
 • úhrada zrážky


6. Zrážky bez súhlasu zamestnanca  v zmysle zákona o správe daní

 • daňové exekučné konanie
 • povinnosti zamestnávateľa pri daňovom exekučnom konaní
 • rozsah zrážok
 • určenie čistej mzdy
 • určenie základnej nepostihnuteľnej sumy zo mzdy
 • tretinový systém
 • prednostná pohľadávka, neprednostná pohľadávka
 • poradie zrážok
 • úhrada zrážky


7. Zrážky bez súhlasu zamestnanca  v zmysle Občianskeho zákonníka

 • povinnosti zamestnávateľa
 • rozsah zrážok
 • poradie zrážok
 • úhrada zrážky
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:50 teplý obed
11:50 - 13:30 pokračovanie prednášky
13:30 - 13:40 prestávka, občerstvenie
13:40 - 15:00 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 85.00 €
Poplatok bez DPH: 70.83 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

POZOR ZMENA MIESTA!! sféra, a.s., Továrenská 14, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK