all newsNews


Investície do projektov OZE na Slovensku - súčasný stav a očakávania

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Investície do projektov OZE na Slovensku - súčasný stav a očakávania
Termín: 26.3.2014
Prednášajúci:

Ing. Milan Jarás, PhD., energetický audítor, ENERGIA - Jarás, s.r.o.

Program:

Všeobecný prehľad o zastúpení rôznych OZE na Slovensku.

Existuje v súčasných podmienkach legislatívy, trhu a infraštruktúry priestor pre nové investície? V ktorej oblasti OZE?

 

1. Charakteristika a význam OZE
2. Druhy OZE
3. Legislatívna podpora OZE v SR
4. OZE, životné prostredie a zdravie
5. Klimatické zmeny v kontexte OZE
6. OZE a ekonomika
6. OZE a zamestnanosť
7. OZE a politika, bezpečnosť a stabilita
8. OZE a EÚ
9. Potenciál využitia OZE na Slovensku
10. Aktuálny stav využitia OZE na Slovensku
11. Bariéry a prekážky ďalšieho rozvoja OZE na Slovensku
12. Výhody a nevýhody jednotlivých druhov OZE - SWOT analýza
13. Aktuálne legislatívne podmienky pre nové investície do OZE
14. Možnosti investovania do OZE v súčasnosti
15. Popis investičných fáz realizácie projektov OZE
16. Prognóza vývoja investícií do OZE v budúcnosti
17. Skúsenosti a odporúčania z praxe
18. Záverečná diskusia
Harmonogram:

• 08:30 - 09:00 registrácia účastníkov
• 09:00 - 10:40 prednáška
• 10:40 - 11:00 prestávka, občerstvenie
• 11:00 - 12:30 prednáška
• 12:30 - 13:00 diskusia
• 13:00 obed

Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

hotel Bratislava, Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK