all newsNews


Kompletný výklad energetickej legislatívy

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Kompletný výklad energetickej legislatívy (prihlásenie už len bez ubytovania)
Termín: 24.-25.7.2014
Prednášajúci:

JUDr. Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group s.r.o.

advokát a zakladajúci partner Capitol Legal Group s.r.o. Viac ako 10 rokov sa intenzívne venuje právnemu poradenstvu v oblasti energetiky. Už niekoľko rokov sa podieľa na príprave legislatívy, spolupracuje s viacerými profesnými združeniami a pravidelne prednáša na rôznych odborných konferenciách.

mjr. Ing. Andrea Pavileková, Finančné riaditeľstvo SR

Zástupkyňa riaditeľa odboru spotrebných daní a vedúca oddelenia spotrebnej dane sekcie colnej Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky.

Program:
  • Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike
  • Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
  • Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
  • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom
  • NOVÉ Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike (novela prijatá zákonom č. 100/2014 Z. z. účinná od 1.5.2014)
  • Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu
Harmonogram:

24.7.2014 Štvrtok

08:30 - 09:00          registrácia
09:00 - 10:30          začiatok prednášky
10:30 - 11:00          prestávka
11:00 - 12:30          prednáška
12:30 - 13:30          obed
13:30 - 15:00          pokračovanie prednášky
15:00 - 15:30          prestávka
15:30 - 17:00          pokračovanie prednášky
18:00                      večera

25.7.2014 Piatok

09:00 - 10:40          prednáška
10:40 - 11:00          prestávka
11:00 - 13:00          pokračovanie prednášky
13:00                      obed

Poplatok s DPH: 216.00 €
Poplatok bez DPH: 180.00 €
Poplatok zahŕňa:

vstup na seminár, materiály zo seminára, občerstvenie, 2x obed,  1x večera + spoločenský večer, parkovanie. Účastnícky poplatok nezahŕňa ubytovanie.

Miesto konania:

hotel Sitno, Vyhne

Poznámka:

Ubytovacia kapacita hotela Sitno bola vyčerpaná.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK