all newsNews


Medzinárodné zdaňovanie

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Medzinárodné zdaňovanie
Termín: 14.8.2014
Prednášajúci:

Ing. Dana Slivková, PhD., Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie metodiky Medzinárodného zdaňovania

Program:
 • Zmena rozsahu príjmov, ktoré sú považované za príjmy zo zdrojov na území SR daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou v nadväznosti na novelu zákona o dani z príjmov v roku 2014, zdaňovanie príjmov zo služieb, vznik a existencia tzv. "službovej" stálej prevádzkarne, príjmy z prevodu účasti alebo podielu obchodnej spoločnosti, prezentácia vzorových prípadov
 • Zavedenie nového režimu zdaňovania príjmov plynúcich daňovníkom nezmluvných štátov, zavedenie povinného vzoru oznámenia platiteľa zrážkovej dane a zabezpečenia dane, úprava podmienok zdaniteľnosti a spôsobu zdaňovania príjmov plynúcich nerezidentom za výkon činnosti služieb,

 • Zdaňovanie pasívnych príjmov - dividend, úrokov a licenčných poplatkov
  • zdaňovanie dividend, úrokov a licenčných poplatkov podľa Modelovej daňovej zmluvy OECD o príjmoch a o majetku s dopadom na zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a zákona o dani z príjmov
  • interpretácia pojmu "skutočný vlastník príjmu" v kontexte aktualizácie Modelovej daňovej zmluve OECD o príjmoch a o majetku,
  • implementácia Smernice Rady 2003/49/ES (zdaňovanie úrokov a licenčných poplatkov medzi združenými spoločnosťami rôznych členských štátov) do zákona o dani z príjmov,
  • dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou (zdaňovanie príjmu z úspor, dividend, licenčných poplatkov)
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:40 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, Bratislava

Poznámka:


Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK