all newsNews


Novela zákona o tepelnej energetike účinná od 1.5.2014

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Novela zákona o tepelnej energetike účinná od 1.5.2014
Termín: 24.9.2014
Prednášajúci:

JUDr. Rastislav Hanulák, Capitol Legal Group s.r.o.

advokát a zakladajúci partner Capitol Legal Group s.r.o. Viac ako 10 rokov sa intenzívne venuje právnemu poradenstvu v oblasti energetiky. Už niekoľko rokov sa podieľa na príprave legislatívy, spolupracuje s viacerými profesnými združeniami a pravidelne prednáša na rôznych odborných konferenciách.

Program:
  • Nové nepodnikateľské činnosti v tepelnej energetike
  • Zmeny v právach a povinnostiach podnikateľov v tepelnej energetike
  • Úprava práv k cudzím nehnuteľnostiam pri prevádzke sústavy tepelných zariadení (súčasný režim a porovnanie s režimami platnými podľa predchádzajúcich právnych úprav)
  • Zmena režimu povoľovania výstavby sústavy tepelných zariadení súvisiacej s odpájaním sa od CZT (súvisiace ustanovenia zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon))
Harmonogram:

• 08:30 - 09:00 registrácia účastníkov
• 09:00 - 10:40 prednáška
• 10:40 - 11:00 prestávka, občerstvenie
• 11:00 - 12:30 prednáška
• 12:30 - 13:00 diskusia
• 13:00 obed

Poplatok s DPH: 75.00 €
Poplatok bez DPH: 62.50 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

Hotel Bratislava, Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK