all newsNews


Daňový poriadok - vybrané okruhy a zmeny v roku 2014

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňový poriadok - vybrané okruhy a zmeny v roku 2014
Termín: 14.11.2014
Prednášajúci:

JUDr. Ľubica Masárová, PhD., dipl. ekonóm

- daňová poradkyňa od r. 2001, členka dozornej rady Slovenskej komory daňových poradcov, členka metodických komisií  SKDP pre správu daní a pre  daň z príjmov fyzických osôb,  advokátka špecializujúca sa na daňové spory, vysokoškolský pedagóg v odbore správne právo, uznávaná lektorka Akadémie daňových poradcov a  Slovenskej realitnej akadémie.

Program:

1. Zmeny v Daňovom poriadku
· zmeny v zásadách správy daní
· záväzné stanovisko k uplatňovaniu daňových predpisov
· odpustenie zmeškanej lehoty na úkon - zmeny aj v kontexte povinného elektronického doručovania podaní
· výmaz zo zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie
· postup pri mylnom poukázaní platby dane na účet iného daňového subjektu
· ďalšie zmeny v Daňovom poriadku
2. Základné zásady daňového konania, uplatňovanie ústavných princípov a ochrana základných práv a slobôd v daňovom konaní a pri daňovej kontrole, možnosť aplikácie Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
3. Daňová kontrola
· začatie, priebeh a ukončenie daňovej kontroly a následné vyrubovacie konanie
· práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane, nahliadanie do spisu, miestne zisťovanie vs. výsluch svedka
· daňová kontrola ako možný nezákonný zásah a možnosti obrany daňového subjektu proti nezákonne vedenej daňovej kontrole
4. Dokazovanie
· právna úprava dokazovania, dôkazné bremeno, hodnotenie dôkazov
· časté nedostatky pri dokazovaní
· dokazovanie vo vyrubovacom konaní
5. Určenie dane podľa pomôcok
· pravidlá pre použitie pomôcok, povinnosti správcu dane, obrana proti použitiu pomôcok
6. Predbežné opatrenia
7. Obrana proti nezákonnému výkonu daňovej kontroly
· sťažnosť
· súdna ochrana proti nečinnosti a nezákonnému zásahu
· podnet na prokuratúru
· k následnému súdnemu konaniu
8. Judikatúra Ústavného súdu SR a Najvyššieho súdu SR k danej problematike

Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie

09:00 - 10:30  prednáška

10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie

10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky

12:25 - 13:10  teplý obed

13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 90.00 €
Poplatok bez DPH: 75.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Plánovač cesty

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK