all newsNews


Aktuality v mzdovej učtárni

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Aktuality v mzdovej učtárni
Termín: 25.11.2014
Prednášajúci:

RNDr. Jana Motyčková

Program:

1. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 • doba trvania dohôd po 1.7.2014, pravidelný a nepravidelný príjem, vplyv na posudzovanie nemocenských dávok
 • povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
 • splatnosť, výplata odmeny a zrážky z odmeny z dohôd
 • dohody o brigádnickej práci študentov po 1.1.2015

2. Sociálne a zdravotné poistenie v súvislosti s komunálnymi voľbami, povinnosti, vykazovanie

 • členov volebných komisií, pomocné práce pri voľbách,
 • v súvislosti s novým funkčným obdobím starostov, poslancov
 • členov komisií, zástupcov starostov

3. Minimálna mzda po 1.1.2015

 • výšky minimálnej mzdy
 • platenie poistného na zdravotné poistenie pri nízkej mzde

4. Mzdové parametre po 1.1.2015

5. Zmeny v dani z príjmov

 • závislá činnosť
 • zdaňovanie nepeňažného plnenia
 • uplatnenie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie v ročnom zúčtovaní za rok 2014

6. Odvodová úľava pre dlhodobo nezamestnaných

 • podmienky uplatňovania odvodovej úľavy
 • prihlasovanie a vykazovanie zamestnanca s odvodovou úľavou do SP a ZP
 • práceneschopnosť zamestnanca s odvodovou úľavou, neplatené voľno, absencia
 • oznamovacie povinnosti

7. Podpora zamestnávania - príspevok na "prvé platené zamestnanie" od 1.1.2015

8. Dividendy

 • platenie poistného z dividend
 • zdravotné poistenie
 • povinnosti platiteľa voči zdravotnej poisťovni
 • zmena v uplatňovaní zaplateného poistného pri výpočte dane po júli 2014

9. Parametre pre platenie poistného szčo na sociálne a zdravotné poistenie po  1.1.2015

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 54.00 €
Poplatok bez DPH: 45.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

Dom športu, Junácka 6, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK