all newsNews


Nové povinnosti týkajúce sa registračných pokladníc od 1. 1. 2015

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Nové povinnosti týkajúce sa registračných pokladníc od 1.1.2015
Termín: 4.12.2014
Prednášajúci:

Ing. Petronela Mastihubová

- problematikou ERP sa zaoberá od ich zavedenia, t.j. od roku 1995 až dodnes, podieľa sa aj na príprave legislatívy k ERP.

Program:

1. Všeobecne o zákone
2.  Zavedenie virtuálnej registračnej pokladnice

  • Rozdiel medzi elektronickou a virtuálnou registračnou pokladnicou
  • Aké zariadenia sú potrebné k používaniu virtuálnej registračnej pokladnice
  • Kto bude môcť používať virtuálnu registračnú pokladnicu
  • Od kedy bude možné používať virtuálnu registračnú pokladnicu
  • Ako zahájiť a ukončiť činnosť virtuálnej registračnej pokladnice

3. Doplnenie nových služieb podliehajúcich povinnosti používať elektronickú alebo virtuálnu registračnú pokladnicu

  • Zoznam služieb

4. Certifikácia elektronickej registračnej pokladnice po novom
5. Zabezpečenie a prepadnutie elektronickej registračnej pokladnice
6. Sprísnenie ukladania pokút- Zákony ovplyvnené novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice
7. Zákony ovplyvnené novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

  • Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ...
  • Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizáciách v zdravotníctve ...
  • Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve ...

8. Diskusia

Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 54.00 €
Poplatok bez DPH: 45.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

Dom športu, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK