all newsNews


Praktický seminár Automobil v podnikaní - riešenie príkladov z praxe

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Praktický seminár Automobil v podnikaní - riešenie príkladov z praxe
Termín: 12.12.2014
Prednášajúci:

Ing. Dušan Dobšovič

- dlhoročný odborník, špecializujúci sa na problematiku automobilov v podnikaní a spoluautor knižnej publikácie Automobil v podnikaní I,II

Program:

Riešenie prípadových štúdií a praktických situácií zadaných účastníkmi seminára, riešenie ich vlastných problémov, či situácií z daňových konaní. Účastník seminára sa dozvie odpovede na vlastné otázky k nasledovným témam súvisiacim s používaním automobilov v podnikaní:

 • Obstaranie automobilu na podnikanie (kúpa, operatívny prenájom, finančný prenájom, dar, nepeňažný vklad) - uplatňovanie daňového výdavku, odpočítanie dane z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, účtovanie
 • Vyradenie automobilu z podnikania (predaj, dar, preradenie do osobného užívania, likvidácia, škoda) - zdaniteľný príjem, daňová povinnosť k DPH, daňová uznateľnosť zostatkovej ceny
 • Poskytnutie automobilu zamestnancovi na služobné a súkromné účely
 • Používanie súkromného automobilu na podnikanie
 • Odpisovanie automobilov - vstupná cena, účtovný a daňový režim, prerušenie odpisovania, pomerná časť odpisov
 • Daň motorových vozidiel (daňovník, daňová povinnosť)
 • Technické zhodnotenie vlastného automobilu, príslušenstvo automobilu
 • Technické zhodnotenie prenajatého automobilu
 • Technické zhodnotenie plne odpísaného automobilu
 • Uplatňovanie PHL v daňových výdavkoch
 • Uplatňovanie nákladov na opravu a údržbu a ďalších prevádzkových nákladov v daňových výdavkoch
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:50 prednáška
10:50 - 11:30 teplý obed, žrebovanie tomboly
11:30 - 13:00 pokračovanie prednášky
13:00 - 13:15 prestávka, občerstvenie
13:15 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 60.00 €
Poplatok bez DPH: 50.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

Dom športu, Bratislava

Poznámka:

Bezbariérový prístup do budovy umožňuje vchod od plavárne Pasienky. Bezbariérový priestor je v hornej časti prednáškovej miestnosti.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK