all newsNews


Daň z nehnuteľností pre právnické osoby, daňové priznanie + príklad

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daň z nehnuteľností pre právnické osoby, daňové priznanie + príklad
Termín: 19.12.2014
Prednášajúci:

Ing. Iveta Ištoková, Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Program:

1. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov so zameraním na daň z nehnuteľností

Daň z nehnuteľností

  • predmet dane
  • daňovník
  • základ dane
  • sadzba dane
  • oslobodenia a zníženia od dane
  • vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností

2. Novela zákona o miestnych daniach s účinnosťou od 1. novembra 2014 a 1. decembra 2014

3. Riešenie konkrétnych problémov z praxe

4. Diskusia

Harmonogram:

08:30 - 09:00    registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30    prednáška
10:30 - 10:45    prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:00    pokračovanie prednášky
12:00 - 12:30    teplý obed, žrebovanie tomboly
12:30 - 14:30    pokračovanie prednášky a diskusia

Poplatok s DPH: 90.00 €
Poplatok bez DPH: 75.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

Hotel Bratislava, Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK