all newsNews


Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve podnikateľov
Termín: 9.1.2015
Prednášajúci:

Ing. Mária Horváthová, Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Program:

1. Povinnosti účtovných jednotiek pri uzatváraní účtovných kníh a zostavení účtovnej závierky.

2. Závierkové účtovné operácie pri zostavovaní ÚZ, upozornenie na najdôležitejšie účtovné operácie pri zostavení ÚZ. Nevyfakturované dodávky, tvorba a použitie rezerv, časové rozlíšenie, prepočet cudzej meny na euro, povinnosť účtovať odloženú daň.Cestovné náhrady, daňová licencia.

3. Zostavenie individuálne účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky.

  • Nové  obsahová náplň súvahy a výkazu ziskov a strát; nové tlačivá súvahy a výkazu ziskov a strát, prehľad a popis podľa jednotlivých položiek výkazov.
  • Vyplnenie poznámok mikro účtovnej jednotky.

4. Zostavenie individuálnej účtovnej závierky ostatných účtovné jednotky (nie mikro).

  • Zmena obsahovej náplne súvahy, výkazu ziskov a strát, nové tlačivá súvahy a výkazu ziskov a strát pri zostavovaní účtovnej závierky k 31. decembru  2014; prehľad a popis podľa jednotlivých položiek výkazov.
  • Vyplnenie poznámok účtovnej závierky k 31.decembru  2014.

5. Ukladanie  účtovnej závierky do registra účtovných závierok.

6. Nové členenie účtovných jednotiek od 1. januára 2015 a ich povinnosti v účtovníctve (veľké, malé, mikro).

7. Novela zákona o účtovníctve a novela opatrenia na vedenie účtovníctva.

Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30  prednáška
10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 60.00 €
Poplatok bez DPH: 50.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK