all newsNews


Novela Zákona o dani z príjmov, účinná od 1.1.2015

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Novela Zákona o dani z príjmov, účinná od 1.1.2015
Termín: 14.1.2015
Prednášajúci:

Ing. Zdenka Kováčová, Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Program:

1. Zmeny v odpisovaní hmotného majetku

 • zavedenie nových 2 odpisových skupín
 • limit na vstupnú cenu a nájomné pri osobných automobiloch- zrušenie lízingového odpisovania hmotného majetku
 • daňové odpisy z prenajatého majetku len do výšky nájomného
 • prerušenia odpisovania hmotného majetku
 • nové podmienky
 • zmarené investície

2. Zmeny v daňových výdavkov a stanovení základu dane

 • zmluvné sankcie z obchodného styku
 • tvorby daňovo uznanej opravnej položky k postúpenej pohľadávke voči dlžníkovi v konkurze a vyrovnaní a    následne odpis  tejto pohľadávky
 • rozšírenie okruhu daňovo uznaných výdavkov len po zaplatení
 • zvýšenie zodpovednosti pri uplatňovaní daňových výdavkov
 • primeranosť daňových výdavkov:  v preukázanej výške alebo paušálom do výšky 80%
 • obmedzenie tvorby daňovo uznaných rezerv:
 • reklamné a propagačné predmety - vylúčenie alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
 • obstarávacia cena tovaru pri jeho vyradení likvidáciou- zavedenie pravidiel nízkej kapitalizácie
 • na všetky prepojené osoby
 • ceny obvyklé - používanie nielen medzi zahraničnými závislými osobami, ale aj domácimi prepojenými

3. Zmeny v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb

 • nepeňažné benefity zamestnancov
 • úprava valorizácie daňového bonusu
 • úhrada za prevod členských práv v bytovom družstve a poplatkov súvisiacich s hypotekárnym alebo stavebným úverom
 • zreálnenie výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzickej
 • zavedenie zrážkovej dane plnení prijatých lekárom a zdravotníckym pracovníkom

4. Zavedenie daňových stimulov pre oblasť vedomostnej ekonomiky

 • podpora výskumu a vývoja - superodpočet daňových výdavkov
Harmonogram:

08:30 - 09:00    registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30    prednáška
10:30 - 10:45    prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:00    pokračovanie prednášky
12:00 - 12:30    teplý obed, žrebovanie tomboly
12:30 - 14:30    pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 72.00 €
Poplatok bez DPH: 60.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

hotel Bratislava, Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK