všetky novinkyNovinky


Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb + príklad

Názov: Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb + príklad
Termín: 22.1.2015
Prednášajúci:

Ing. Miroslava Brnová

Program:

1. prehľad úprav v tlačive DP typ A a B

2. postup pri vypĺňaní DP

a. príjmy, ktoré nevstupujú do daňového priznania

b. jednotlivé zaradenie druhov príjmov a ich zdanenie

  • príjmy zo závislej činnosti - zmeny v roku 2014
  • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu - zmeny v roku 2014 (paušálne výdavky, prenájom), vybrané druhy výdavkov
  • príjmy z kapitálového majetku - zmeny v roku 2014
  • ostatné príjmy

c. určenie základu dane a daňovej straty - zmeny v roku 2014

d. nezdaniteľné časti základu dane a daňový bonus

3. povinnosť podania DP a lehoty na jeho podanie.

4. príklad na vyplnenie DP

5. zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2015

a. zmeny v oblasti zdaňovania príjmov fyzických osôb

  • nepeňažné benefity zamestnancov
  • úprava valorizácie daňového bonusu
  • úhrada za prevod členských práv v bytovom družstve a poplatkov súvisiacich s hypotekárnym alebo stavebným úverom
  • zreálnenie výpočtu preddavkov na daň z príjmov fyzickej
  • zavedenie zrážkovej dane plnení prijatých lekárom a zdravotníckym pracovníkomb. zmeny v odpisovaní hmotného majetku

  • zavedenie nových 2 odpisových skupín
  • limit na vstupnú cenu a nájomné pri osobných automobiloch-zrušenie lízingového odpisovania hmotného majetku
  • daňové odpisy z prenajatého majetku len do výšky nájomného
  • prerušenia odpisovania hmotného majetku
  • nové podmienkyc. zmeny v daňových výdavkov a stanovení základu dane

  • zmluvné sankcie z obchodného styku
  • rozšírenie okruhu daňovo uznaných výdavkov len po zaplatení
  • primeranosť daňových výdavkov:  v preukázanej výške alebo paušálom do výšky 80%
  • reklamné a propagačné predmety - vylúčenie alkoholických nápojov a tabakových výrobkov
  • obstarávacia cena tovaru pri jeho vyradení likvidáciou
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30  prednáška
10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 66,00 €
Poplatok bez DPH: 55,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Bratislava

Poznámka:


sfera
Portál
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovné a daňové
Energetické
Archív
Fotogaléria
Poradca
Daň z pridanej hodnoty
Daň z príjmov
Účtovníctvo
Správa daní
Zaujímavé linky