all newsNews


Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
Termín: 29.1.2015
Prednášajúci:

Ing. Ľubica Sekerková, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

- metodička dane z príjmov

Program:
 1. Spôsoby podávania daňových priznaní podľa daňového poriadku
 2. Špecifiká zdaňovacích období u právnických osôb (kalendárny rok, hospodársky rok, zrušenie bez likvidácie, konkurz a likvidácia, reštrukturalizácia, premena právnej formy, OZ a SP), podávanie DP v súvislosti s týmito zdaňovacími obdobiami - §§14,41 a 49 ZDP
 3. Kedy nemusia podať DP  organizácie nezriadené alebo nezaložené na podnikanie - § 41 ods. 1 ZDP a povinnosť podať DP u podnikateľských subjektov
 4. Lehoty na podanie DP a splatnosť dane, spôsoby jej platenia - § 49  ZDP a § 55 Daňového poriadku
 5. Druhy daňových priznaní podľa zákona o dani z príjmov a podľa daňového poriadku , § 41 a 49 ZDP , § 15 a § 16 Daňového poriadku
 6. Zmeny v tlačive DP a v Poučení  právnických osôb na rok 2014
 7. Komplexný príklad na vyplnenie DP PO za rok 2014 (výsledok hospodárenia, položky zvyšujúce  a znižujúce výsledok hospodárenia, výpočet základu dane a výslednej daňovej povinnosti, daňová licencia a jej  zahrnutie v DP, nový spôsob odpočtu daňovej straty, vyplnenie pomocných tabuliek (J a K ) - v rámci príkladu prierez celým zákonom o dani z príjmov  a jeho novelami v r. 2014)
 8. Výpočet  preddavkov na daň a komplexný pohľad na určenie preddavkov právnických osôb- § 42 ZDP
 9. Zmeny v podielovej dani u poskytovateľov právnických osôb v zdaňovacom období kalendárneho  a hospodárskeho roka  2014 - § 50 a § 52i ZDP
 10. Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1. 1. 2015 so zameraním na právnické osoby
 11. Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00    registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30    prednáška
10:30 - 10:45    prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:00    pokračovanie prednášky
12:00 - 12:45    teplý obed, žrebovanie tomboly
12:45 - 14:30    pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed a občerstvenie.

Miesto konania:

Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK