all newsNews


Spotrebná daň z minerálneho oleja

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Spotrebná daň z minerálneho oleja
Termín: 6.2.2015
Prednášajúci:

Mgr. Jaroslav Mojžiš, oddelenie výkonu daňového dozoru, Finančné riaditeľstvo SR

Program:

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s platnou úpravou zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v spojení so zákonom č. 323/2014 Z.  z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. decembra 2014 s výnimkou niektorých ustanovení, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2015 a čl. I bodov 8, 11 až 13 zákona č. 323/2014 Z. z., ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2015, ako aj informovať o všetkých zásadných zmenách a nových povinnostiach, ktoré vyplývajú pre dotknuté subjekty v zmysle platnej legislatívy so zameraním na aplikačnú prax.

  • Všeobecná charakteristika, právny rámec  spotrebnej  dane z minerálneho oleja.
  • Zadefinovanie predmetu dane v zmysle zákona č. 98/2004 Z. z. - súvisí s ustanoveniami uvedenými v § 3, § 4, § 6 zákona č. 98/2004 Z. z.
  • Všeobecná charakteristika povinností pre vybrané subjekty podávať hlásenie o podiele biozložky v pohonných látkach v zmysle zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.
  • Nový inštitút, ktorý umožňuje správcovi dane  pozastaviť prístup do elektronického systému prepráv - ustanovenie § 24a zákona č. 98/2004 Z. z.
  • Všeobecná charakteristika obchodníka s vybraným druhom minerálneho oleja uvedeného v ustanovení § 25a - vybrané ustanovenia.
  • Nové znenia ustanovenia § 25b "Distribútor, predajca a spotrebiteľ pohonných látok" so zameraním na problematické ustanovenia z pohľadu aplikačnej praxe.
  • Daňové  priznanie na  spotrebnú daň z minerálneho oleja a spôsob jeho vypĺňania v súlade s usmernením MF SR.
  • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:50 prestávka, občerstvenie
10:50 - 12:30 pokračovanie prednášky
12:30 - 13:00 diskusia
13:00            teplý obed

Poplatok s DPH: 90.00 €
Poplatok bez DPH: 75.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK