all newsNews


Účtovné a daňové povinnosti neziskových organizácií

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Účtovné a daňové povinnosti neziskových organizácií
Termín: 10.2.2015
Prednášajúci:

Ing. Bc. Dáša Koraušová, MBA, LL.M,

Program:
  • Charakteristika a typológia neziskových organizácií
  • Povinnosť neziskových organizácií zostaviť účtovnú závierku - právna úprava
  • Postupy účtovníctva
  • Účtovné triedy
  • Harmonogram prípravných prác pred uzatvorením účtovných kníh v jednoduchom a podvojnom účtovníctve
  • Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve
  • Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve
  • Výpočet daňových povinností
  • Prezentácia účtovnej závierky
  • Ďalšie vykazovacie povinnosti účtovných jednotiek a vypracovanie výročných správ
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30  prednáška
10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 66.00 €
Poplatok bez DPH: 55.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK