all newsNews


Spotrebná daň zo zemného plynu - najčastejšie problémy a chyby z praxe

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Spotrebná daň zo zemného plynu - najčastejšie problémy a chyby z praxe
Termín: 10.4.2015
Prednášajúci:

mjr. Ing. Andrea Pavileková, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Program:

Obsah seminára má ambíciu byť prevenciou pred vznikom porušení daňového zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a  zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 609/2007 Z. z."), konkrétne jeho ustanovení upravujúcich povinnosti a práva platiteľov spotrebnej dane zo zemného plynu a stlačeného zemného plynu a tiež oprávnených spotrebiteľov zemného plynu.

Seminár je zameraný na upozornenia na nesprávnu aplikáciu predmetného zákona vo vzťahu k spotrebnej dani zo zemného plynu, ktorá bola v priebehu roka 2014 zaznamenaná. Zároveň obsahuje zovšeobecnené najčastejšie otázky, ktoré sa v aplikačnej praxi vyskytli, s odpoveďami usmerňujúcimi zákonný postup ich riešenia.

Súčasťou seminára je aj informácia o zmenách, ktoré priniesla ostatná novela zákona č. 609/2007 Z. z., ktorá bola publikovaná v zbierke zákonov ako zákon č. 323/2014 Z. z. (pozn. je súčasťou novely zákona č. 98/2004 Z. z., ktorý bol v parlamente schválený 22. 10. 2014) Program seminára zahŕňa aj diskusiu k problémom s elektronickým vyplňovaním daňového priznania k spotrebnej dani zo zemného plynu a s jeho podaním prostredníctvom Portálu finančnej správy, s ktorými sa účastníci seminára stretli vo svojej praxi.

  • Platiteľ spotrebnej dane zo zemného plynu a stlačeného zemného plynu.
  • Vznik daňovej povinnosti, osoba povinná platiť spotrebnú dane zo zemného plynu a zo stlačeného zemného plynu,  registrácia platiteľa dane zo zemného plynu a stlačeného zemného plynu, oznamovanie zmien údajov vrátane zrušenia registrácie platiteľa dane zo zemného plynu a stlačeného zemného plynu, zdaňovacie obdobie, daňové priznanie, vedenie evidencii.
  • Oslobodenie od dane, oprávnený spotrebiteľ zemného plynu, vrátenie dane.
  • Registrácia oprávneného spotrebiteľa zemného plynu, vydanie povolenia na odber oslobodeného zemného plynu v nadväznosti na dôvody oslobodenia, oznamovanie zmien údajov vrátane zrušenia registrácie oprávneného spotrebiteľa zemného plynu, právo na vrátenie dane, podmienky jeho uplatnenia a zdaňovacie obdobie na vrátenie dane, vedenie evidencií.
  • Zovšeobecnené otázky a odpovede k spotrebnej dani zo zemného plynu, stručná informácia k ostatnej novele zákona.
  • Diskusia.
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:50 prestávka, občerstvenie
10:50 - 12:30 pokračovanie prednášky
12:30 - 13:00 diskusia
13:00            obed

Poplatok s DPH: 72.00 €
Poplatok bez DPH: 60.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené a elektronické študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK