all newsNews


Právny pohľad na vymáhanie pohľadávok a predchádzanie ich vzniku, riadenie pohľadávok z pohľadu daňovej optimalizácie

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Právny pohľad na vymáhanie pohľadávok a predchádzanie ich vzniku, riadenie pohľadávok z pohľadu daňovej optimalizácie
Termín: 16.4.2015
Prednášajúci:

JUDr. Ján Ivan - právnik špecializujúci sa na vymáhanie pohľadávok, JUSTICIA Legis s. r. o.
Mgr. Beáta Janíčková - právnička špecializujúca sa na vymáhanie pohľadávok, JUSTICIA Legis s. r. o.
Mgr. Roman Klempa - právnik špecializujúci sa na vymáhanie pohľadávok, JUSTICIA Legis s. r. o.
Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, špecialista na dane a účtovníctvo

Program:
Prednáška je určená predovšetkým podnikateľom ale aj širokej verejnosti. Cieľom prednášky je oboznámiť poslucháčov o dôležitosti nastavenia systému pri správe svojich pohľadávok  a to nie len po ich vzniku, ale aj pred ním. Poukázať na dôležitosť časového hľadiska straty bonity pohľadávky a oboznámiť poslucháčov o celkovom mimosúdnom, súdnom a exekučnom procese.
  1. Mimosúdne vymáhanie pohľadávok, ochrana pred vznikom pohľadávok (rozhodcovská doložka, pečiatka ochrany, ručenie, zmluvná pokuta, novácia záväzku, outsourcing)
  2. Súdne vymáhanie, exekúcia, nastavenie systému správy pohľadávok (súdne rozhodnutia, čas ako relevantná skutočnosť v uspokojovaní pohľadávok, chronologická postupnosť v procesoch)
  3. Konkurz, reštrukturalizácia, úpadok spoločností a ich spojitosť s pohľadávkami
  4. Riadenie pohľadávok z pohľadu daňovej optimalizácie, odpis pohľadávky, opravné položky k pohľadávkam a postúpenie pohľadávky
Harmonogram:

08:30 - 09:00 - registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka, občerstvenie
11:00 - 13:00 - pokračovanie prednášky
13:00 - 13:40 - teplý obed, žrebovanie tomboly
13:40 - 15:10 - pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 90.00 €
Poplatok bez DPH: 75.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK