všetky novinkyNovinky


Kompletný výklad zákona o DPH

Názov: Kompletný výklad zákona o DPH
Termín: 29.-30.4.2015
Prednášajúci:

Ing. Ľubica Kožíková, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Program:
  • Registračná povinnosť
  • Zábezpeka na daň
  • Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku
  • Zrušenie povinnej a dobrovoľnej registrácie zdaniteľných osôb podnikajúcich na základe zmluvy o združení
  • Zmena registrácie podľa § 5 a § 6
  • Zdaniteľné obchody
  • Miesto zdaniteľného obchodu
  • Daňová povinnosť
  • Základ dane a sadzba dane
  • Oslobodenie od dane
  • Odpočítanie dane
  • Oprava základu dane, ak nie je povinnosť vyhotoviť opravnú faktúru
  • Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu
  • Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu
  • Povinnosti osôb povinných platiť daň
  • Rozšírenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti na príjemcu
  • Ručenie za daň
  • Fakturácia
  • Kontrolný výkaz
  • Zrušenie registrácie
  • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:00 pokračovanie prednášky
12:00 - 12:45 teplý obed, žrebovanie tomboly
12:45 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 132,00 €
Poplatok bez DPH: 110,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

Poznámka:


sfera
Portál
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Poradca