all newsNews


3 dni plné DPH

Seminár sa už uskutočnil
Názov: 3 dni plné DPH - Vybrané problémy pri dodaní služieb a tovarov z pohľadu DPH
Termín: 18.-20.5.2015 (hotel Sitno, Vyhne)
Prednášajúci:

Ing. Milan Vargan,
- DPH špecialista, daňový poradca a partner slovenskej daňovo-poradenskej spoločnosti TAX systems.

Program:

I. deň

Úvod do DPH problematiky - zamerané na tovar

 • DPH - základné princípy
 • Zdaniteľné obchody
  • Dodanie tovaru verzus poskytnutie služby
 • Miesto zdaniteľného obchodu
  • Priraďovanie prepravy
 • Osoba povinná platiť daň
  • Prenesenie daňovej povinnosti
  • Ručenie za daň
 • Cezhraničné obchody s tovarom v rámci EÚ
  • Dodanie tovaru do iného členského štátu
  • Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu
 • Cezhraničné obchody s tovarom mimo rámca EÚ
  • Vývoz tovaru z EÚ
  • Dovoz tovaru do EÚ

II. deň

Poskytnutie a kúpa služieb

 • DPH princípy pri službách
 • Koncept poskytnutia služieb
 • Miesto dodania služieb
 • Niektoré oslobodené služby
 • Vybrané články Vykonávacieho nariadenia Rady č. 282/2011 z 15.marca 2011
  • Sídlo a prevádzkareň
  • Postavenie zákazníka ako zdaniteľnej osoby
  • Kritériá pre priradenie služby sídlu alebo prevádzkarni
 • Zamerané na Mini One Stop Shop
  • Mini One Stop Shop (MOSS) - jednotné kontaktné miesto
  • Poskytuje "digitálne" služby nepodnikateľom v rámci EÚ?
  • Ste pripravení na rok 2015?
  • Úvod k osobitným úpravám
  • Miesto dodania "digitálnych" služieb nezdaniteľnej osobe
  • Ako fungujú osobitné úpravy
  • Špecifické povinnosti pri MOSS
   • Podávanie daňových priznaní
   • Platby dane
   • Uchovávanie záznamov
   • Fakturácia

III. deň

Zneužitie práva a ochrana práv nadobudnutých v dobrej viere

 • Judikatúra Súdneho dvora EÚ (SDEÚ) ohľadne zneužitia práva
  • C-255/02 Halifax
  • C-162/07 Ampliscientifica a Amplifin
  • C-425/06 Part Service
  • C-277/09 RBS Deutschland Holdings
  • C-103/09 Weald Leasing
  • C-653/11 Paul Newey
 • Judikatúra SDEÚ ohľadne konania v dobrej viere
  • C-439/04, C-440/04 AXEL KITTEL, RECOLTA RECYCLING
  • C-354/03, C-355/03, C-484/03 OPTIGEN LTD, FULCRUM ELECTRONICS LTD, BOND HOUSE SYSTEMS LTD
  • C-142/11, C-80/11 PETER DAVID/MAHAGEBEN
  • C-273/11 MECSEK-GABONA KFT
  • C-285/11 BONIK EOOD
  • C-18/13 MAKS PEN EOOD
 • Postup správcu dane vo väzbe na judikatúru SDEÚ
Harmonogram:

18.5.2014 Pondelok
10:00-12:00     začiatok prednášky
12:00-13:00     obed
13:00-15:00     pokračovanie prednášky
15:00-15:20     kávová prestávka
15:20-17:00     pokračovanie prednášky
18:00              večera

19.5.2014 Utorok
09:00-10:30     začiatok prednášky
10:30-10:50     kávová prestávka
12:00-13:00     obed
13:00-15:00     pokračovanie prednášky
15:00-15:20     kávová prestávka
15:20-17:00     pokračovanie prednášky
18:00              raut

20.5.2014 Streda
09:00-10:30     začiatok prednášky
10:30-10:50     kávová prestávka
10:50-12:00     pokračovanie prednášky
12:00-13:00     obed

Miesto konania:

hotel Sitno, Vyhne

Poznámka:

Seminár je určený interným DPH špecialistom, účtovníkom, ekonómom, audítorom, daňovým poradcom, manažmentu spoločností ako aj širokej odbornej verejnosti, teda všetkým tým, ktorí už majú základné vedomosti o DPH oblasti.

Poplatky

Bez ubytovania
Poplatok zahŕňa:

vstup na seminár, materiály zo seminára, občerstvenie, 3x obed, 1x klasická večera, 1x raut + spoločenský večer, parkovanie

Cena: 250.00 € bez DPH/300.00 € s DPH
S ubytovaním na izbe pre 2 osoby
Poplatok zahŕňa:

vstup na seminár, materiály zo seminára, občerstvenie, 3x obed, 1x klasická večera, 1x raut + spoločenský večer,  tombola,  parkovanie, vstup do wellness, 2x ubytovanie 1 osoby na dvojlôžkovej izbe (meno druhej osoby vyplňte nižšie), 2x raňajky, miestny poplatok

Cena: 330.00 € bez DPH/396.00 € s DPH
S ubytovaním na izbe pre 1 osobu
Poplatok zahŕňa:

vstup na seminár, materiály zo seminára, občerstvenie, 3x obed, 1x klasická večera, 1x raut + spoločenský večer, tombola, parkovanie, vstup do wellness, 2x ubytovanie 1 osoby na jednolôžkovej izbe, 2x raňajky, miestny poplatok

Cena: 370.00 € bez DPH/444.00 € s DPH


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK