all newsNews


Úvod do problematiky transferového oceňovania

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Úvod do problematiky transferového oceňovania
Termín: 9.6.2015
Prednášajúci:

JUDr. Mgr. Tomáš Balco, LL.M., ACCA

Kvalifikovaný odborník, ktorý sa špecializuje na problematiku medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania. Má viac ako 15 rokov praktických skúseností v súkromnom (Big 4), verejnom sektore (MF SR, MF ČR, MF Chile, Európska Komisia) a tiež vo vede a akadémii (IBFD, University of KIMEP, University of Leiden, apod.). V minulosti pôsobil prevažne v zahraničí a to napr. v Belgicku, Holandsku, Čile a Kazachstane. V súčasnosti pôsobí na Ministerstve financií SR v sekcii daňová a colná.

Program:

Transferové oceňovanie je problematika na priereze účtovníctva, daňového práva a daňovej optimalizácie. V rámci skupín prepojených podnikov medzi ktorými prebiehajú komerčné transakcie je transferové oceňovanie nevyhnutné a podniky musia v rámci pravidiel účtovníctva dodržiavať princíp tržného odstupu. V posledných rokoch táto problematika na Slovensku získava na dôležitosti aj z pohľadu daňového práva, keď finančná správa pozorne skúma, či transferové ceny nastavené v rámci vnútro-skupinových transakcií nevedú k presunom zisku podnikov do zahraničia a od 1.1.2015 aj v rámci Slovenska. Od
14.5.2015 je tiež k dispozícii nové Usmernenie MF SR o obsahu transferovej dokumentácie, ktoré tiež upravuje obsah transferového oceňovanie pre domáce transakcie.

  1. Úvod do problematiky
  2. Princíp tržnej ceny
  3. Metódy určenia tržnej ceny
  4. Zákonná úprava na Slovensku
  5. Rozšírenie aplikácie pravidiel transferového oceňovania na Slovensku od 1.1.2015
  6. Nové usmernenie Ministerstva financií SR o obsahu transferovej dokumentácie

Tento seminár poskytne úvodný prehľad problematiky a účastníci si budú môcť otestovať teoretické princípy aj na praktických príkladoch. Voľné pokračovanie tohto seminára na vybrané témy transferového oceňovania bude 17.6.2015, viac informácií nájdete TU.

Harmonogram:

12:30 - 13:00 registrácia
13:00 - 14:45 prednáška
14:45 - 15:10 prestávka
15:10 - 17:00 prednáška

Poplatok s DPH: 78.00 €
Poplatok bez DPH: 65.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK