all newsNews


Vybrané témy transferového oceňovania

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Vybrané témy transferového oceňovania
Termín: 17.6.2015
Prednášajúci:

JUDr. Mgr. Tomáš Balco, LL.M., ACCA

Kvalifikovaný odborník, ktorý sa špecializuje na problematiku medzinárodného zdaňovania a transferového oceňovania. Má viac ako 15 rokov praktických skúseností v súkromnom (Big 4), verejnom sektore (MF SR, MF ČR, MF Chile, Európska Komisia) a tiež vo vede a akadémii (IBFD, University of KIMEP, University of Leiden, apod.). V minulosti pôsobil prevažne v zahraničí a to napr. v Belgicku, Holandsku, Čile a Kazachstane. V súčasnosti pôsobí na Ministerstve financií SR v sekcii daňová a colná.

Program:


Transferové oceňovanie je problematika na priereze účtovníctva, daňového práva a daňovej optimalizácie. V rámci skupín prepojených podnikov medzi ktorými prebiehajú komerčné transakcie je transferové oceňovanie nevyhnutné a podniky musia v rámci pravidiel účtovníctva dodržiavať princíp tržného odstupu. V posledných rokoch táto problematika na Slovensku získava na dôležitosti aj z pohľadu daňového práva, keď finančná správa pozorne skúma, či transferové ceny nastavené v rámci vnútro-skupinových transakcií nevedú k presunom zisku podnikov do zahraničia a od 1.1.2015 aj v rámci Slovenska.

Tento seminár je voľným pokračovaním úvodného seminára z 9.6.2015 (viac informácií TU) a poskytne príležitosť zoznámiť sa diskutovať vybrané problémy transferového oceňovania a účastníci si budú môcť otestovať teoretické princípy aj na praktických príkladoch. Obsahom seminára bude aj úvod do príbuznej problematiky transferového oceňovania a účastníci si budú môcť tiež vyskúšať praktický prístup k príprave dokumentácie k transferovému oceňovaniu.

  1. Úvod do problematiky
  2. Preúčtovanie vnútropodnikových nákladov
  3. Uplatnenie princípov transferového oceňovania na vzťahy medzi ústredím a pobočkami - stálymi prevádzkarňami
  4. Dokumentácia a praktické prístupy k jej príprave
  5. Dôsledky nedodržania princípov transferového oceňovania
  6. Riešenie sporov v oblasti transferového oceňovania
Harmonogram:

12:30 - 13:00 registrácia
13:00 - 14:45 prednáška
14:45 - 15:10 prestávka
15:10 - 17:00 prednáška

Poplatok s DPH: 78.00 €
Poplatok bez DPH: 65.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK