all newsNews


Kompletný výklad zákona o DPH

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Kompletný výklad zákona o DPH
Termín: 29.-30.7.2015
Prednášajúci:

Ing. Ľubica Kožíková, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Program:
 • Registračná povinnosť
 • Zábezpeka na daň
 • Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku
 • Zrušenie povinnej a dobrovoľnej registrácie zdaniteľných osôb podnikajúcich na základe zmluvy o združení
 • Zmena registrácie podľa § 5 a § 6
 • Zdaniteľné obchody
 • Miesto zdaniteľného obchodu
 • Daňová povinnosť
 • Základ dane a sadzba dane
 • Oslobodenie od dane
 • Odpočítanie dane
 • Oprava základu dane, ak nie je povinnosť vyhotoviť opravnú faktúru
 • Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu
 • Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu
 • Povinnosti osôb povinných platiť daň
 • Rozšírenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti na príjemcu
 • Ručenie za daň
 • Fakturácia
 • Kontrolný výkaz
 • Zrušenie registrácie
 • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30  prednáška
10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 132.00 €
Poplatok bez DPH: 110.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:


sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK