all newsNews


Kompletný výklad zákona o DPH

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Kompletný výklad zákona o DPH
Termín: 28.-29.10.2015
Prednášajúci:

Ing. Ľubica Kožíková, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Program:
 • Registračná povinnosť
 • Zábezpeka na daň
 • Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku
 • Zrušenie povinnej a dobrovoľnej registrácie zdaniteľných osôb podnikajúcich na základe zmluvy o združení
 • Zmena registrácie podľa § 5 a § 6
 • Zdaniteľné obchody
 • Miesto zdaniteľného obchodu
 • Daňová povinnosť
 • Základ dane a sadzba dane
 • Oslobodenie od dane
 • Odpočítanie dane
 • Oprava základu dane, ak nie je povinnosť vyhotoviť opravnú faktúru
 • Vrátenie dane zahraničnej osobe z iného členského štátu
 • Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu
 • Povinnosti osôb povinných platiť daň
 • Rozšírenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti na príjemcu
 • Ručenie za daň
 • Fakturácia
 • Kontrolný výkaz
 • Zrušenie registrácie
 • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:00 pokračovanie prednášky
12:00 - 12:45 teplý obed, žrebovanie tomboly
12:45 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 132.00 €
Poplatok bez DPH: 110.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

Hotel Bratislava, Seberíniho 9, Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK