všetky novinkyNovinky


Automobil v podnikaní (od A po Z) so zmenami od 1.1.2015

Názov: Automobil v podnikaní (od A po Z) so zmenami od 1.1.2015
Termín: 30.11.2015
Prednášajúci:

Ing. Vladimír Ozimý

- daňový poradca

Program:

1. Obstaranie automobilu formou finančného prenájmu -  daňové  a účtovné hľadisko

  • DPH z daňového hľadiska u platiteľa a neplatiteľa DPH (príklad na účtovanie a daňový aspekt)
  • Účtovanie postúpenia finančného prenájmu a daňový aspekt(riziká vyplývajúce z novely zákona o dani z príjmov od 1.1.2015
  • Ukončenie finančného prenájmu z dôvodu totálnej škody (všeobecné princípy škody z daňového a äčtovného hľadiska platné nie len pri lízingu)
  • Ukončenie finančného prenájmu z dôvodu nesplácania lízingových splátok
  • Predčasné odkúpenie motorového vozidla ako predmetu lízingu
  • Technické zhodnotenie na automobile obstaranom formou finančného prenájmu
  • Lízing a vyradenie do osobného užívania alebo preradenie z osobného užívania fyzickej osoby

2. Odpisovanie automobilu

  • Všeobecné princípy odpisovania (metóda, odpisová skupina, prerušenie odpisovania)
  • Zahrňovanie odpisov do základu dane pri paušalizácii výdavkov
  • Zahrňovanie odpisov do základu dane pri MV s cenou 48 000 eur a viac

3. Obstaranie automobilu na úver v podvojnom účtovníctve

4. Predaj auta a daňový dopad na základ dane - daňová uznateľnosť

5.  Bezodplatne nadobudnutý automobil

6.  Výhra automobilu v obchodnej spoločnosti

7. Prevod z osobného užívania do podnikania

8. Daňové výdavky vo väzbe k motorovému vozidlu (paušalizácia, spotreba PHL, ostatné výdavky)

9. Motorové vozidlo v nájme

  • Nájom motorového vozidla s hodnotou 48000 eur a viac
  • Odpisovanie majetku u prenajímateľa

10. Kniha jázd

11. Poskytnutie automobilu zamestnancovi aj na súkromné účely

12. Daň z pridanej hodnoty pri používaní motorového vozidla

  • Daň z pridanej hodnoty a lízing
  • Krádež automobilu a daň z pridanej hodnoty (rozdiel medzi bežnou formou obstarania - kúpa a lízingom)

13. Daň z motorových vozidiel

  • Predmet dane
  • Sadzba dane
  • Vznik a zánik daňovej povinnosti
  • Oznamovacia povinnosť a daňové priznanie
  • Správa dane z motorových vozidiel

14. Prevod motorového vozidla medzi závislými osobami

  • Bezodplatný prevod a vplyv na daň z príjmov a DPH
  • Odplatný prevod a vplyv na daň z príjmov a DPH
Harmonogram:

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30  prednáška
10:30 - 10:45  prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25  pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10  teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30  pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 66,00 €
Poplatok bez DPH: 55,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portál
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria