all newsNews


Novela zákona o DPH od 1.1.2016

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Novela zákona o DPH od 1.1.2016 - ďalší termín je 19.1.2016
Termín: 1.12.2015
Prednášajúci:

JUDr. Alena Zuziková, Mgr. Bc. Mojmír Beňo

- Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Program:

Novinky v zákone o DPH k 1.1.2016
(Zákon č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov)

 • Zmeny v registrácii pre DPH
 1. Zmiernenie súčasných podmienok pre dobrovoľnú registráciu pre DPH
 2. Zúženie povinnosti registrovať sa pre DPH pre zahraničné osoby v súvislosti so zavedením prenosu daňovej povinnosti pri dodaní tovar
 • Zavedenie platenia DPH až po zaplatení faktúry - osobitný režim na podporu malých a stredných podnikateľov
 1. Zákonné podmienky pre uplatňovanie osobitného režimu
 2. Kedy vzniká daňová povinnosť
 3. Odpočítanie DPH
 4. Oprava základu dane a oprava odpočítanej DPH v osobitnom režime
 5. Skončenie uplatňovania osobitného režimu
 6. Administratívne povinnosti súvisiace s osobitným režimom
 • Základ dane, ak sa späť dovážaný tovar prepúšťa do colného režimu voľný obeh z režimu z pasívneho zušľachťovacieho styku
 • Vrátenie DPH zahraničným zdaniteľným osobám
 1. Oprava vrátenej DPH
 2. Skrátenie lehoty na vrátenie DPH pre podnikateľov z tretích štátov
 • Kritériá pre určenie výšky odpočítavanej DPH, ak hmotný majetok a prijaté služby plánuje  platiteľ DPH použiť na podnikanie a na iný účel ako podnikanie
 • Rozšírenie tuzemského samozdanenia na stavebné práce
 1. Rozsah - stavebné práce, dodanie stavby alebo časti stavby na základe zmluvy o dielo, niektoré dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou
 2. Okruh platiteľov DPH, na ktorých sa prenáša daňová povinnosť (podnikatelia, ale aj obce, mestá a iné subjekty, ak sú registrované ako platiteľ DPH)
 • Zmeny v kontrolnom výkaze od 1.4.2016
 • Zmiernenie podmienok pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu
 • Znížená sadzba dane na vybrané potraviny
 • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 - registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka, občerstvenie
11:00 - 13:00 - pokračovanie prednášky
13:00 - 13:40 - teplý obed
13:40 - 15:10 - pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 72.00 €
Poplatok bez DPH: 60.00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Ďalší termín na tému novela zákona o DPH s s JUDr. Zuzikovou a Bc. Beňom je 19.1.2016. Viac informácií nájdete TU.sfera
Portal
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Využívanie súborov cookies
Seminars
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
 

This website uses cookies. More information OK