všetky novinkyNovinky


Novela zákona o DPH od 1.1.2016

Názov: Novela zákona o DPH od 1.1.2016 - ďalší termín je 19.1.2016
Termín: 1.12.2015
Prednášajúci:

JUDr. Alena Zuziková, Mgr. Bc. Mojmír Beňo

- Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Program:

Novinky v zákone o DPH k 1.1.2016
(Zákon č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov)

  • Zmeny v registrácii pre DPH
  1. Zmiernenie súčasných podmienok pre dobrovoľnú registráciu pre DPH
  2. Zúženie povinnosti registrovať sa pre DPH pre zahraničné osoby v súvislosti so zavedením prenosu daňovej povinnosti pri dodaní tovar
  • Zavedenie platenia DPH až po zaplatení faktúry - osobitný režim na podporu malých a stredných podnikateľov
  1. Zákonné podmienky pre uplatňovanie osobitného režimu
  2. Kedy vzniká daňová povinnosť
  3. Odpočítanie DPH
  4. Oprava základu dane a oprava odpočítanej DPH v osobitnom režime
  5. Skončenie uplatňovania osobitného režimu
  6. Administratívne povinnosti súvisiace s osobitným režimom
  • Základ dane, ak sa späť dovážaný tovar prepúšťa do colného režimu voľný obeh z režimu z pasívneho zušľachťovacieho styku
  • Vrátenie DPH zahraničným zdaniteľným osobám
  1. Oprava vrátenej DPH
  2. Skrátenie lehoty na vrátenie DPH pre podnikateľov z tretích štátov
  • Kritériá pre určenie výšky odpočítavanej DPH, ak hmotný majetok a prijaté služby plánuje  platiteľ DPH použiť na podnikanie a na iný účel ako podnikanie
  • Rozšírenie tuzemského samozdanenia na stavebné práce
  1. Rozsah - stavebné práce, dodanie stavby alebo časti stavby na základe zmluvy o dielo, niektoré dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou
  2. Okruh platiteľov DPH, na ktorých sa prenáša daňová povinnosť (podnikatelia, ale aj obce, mestá a iné subjekty, ak sú registrované ako platiteľ DPH)
  • Zmeny v kontrolnom výkaze od 1.4.2016
  • Zmiernenie podmienok pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu
  • Znížená sadzba dane na vybrané potraviny
  • Diskusia
Harmonogram:

08:30 - 09:00 - registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:45 - prednáška
10:45 - 11:00 - prestávka, občerstvenie
11:00 - 13:00 - pokračovanie prednášky
13:00 - 13:40 - teplý obed
13:40 - 15:10 - pokračovanie prednášky, diskusia

Poplatok s DPH: 72,00 €
Poplatok bez DPH: 60,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, teplý obed, občerstvenie.

Miesto konania:

BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Poznámka:

Ďalší termín na tému novela zákona o DPH s s JUDr. Zuzikovou a Bc. Beňom je 19.1.2016. Viac informácií nájdete TU.sfera
Portál
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovné a daňové
Energetické
Archív
Fotogaléria
Poradca
Daň z pridanej hodnoty
Daň z príjmov
Účtovníctvo
Správa daní
Zaujímavé linky